Codul muncii ar putea fi, din nou, modificat. Mai exact, mai mulți deputați au propus să fie exclusă durata minimă de 14 zile calendaristice pentru una dintre părțile în care este divizat concediul de odihnă anual.

În prezent, norma legislativă stipulează că, concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Propunerea deputaților este de a exclude sintagma ” una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice”.

Totodată, se propune o redacție nouă a art. 118 alin (3) din Cod. Varianta propusă este: ”În cazuri excepționale, când salariatul, din motive justificate, nu poate efectua integral concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv sau dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul calendaristic curent poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcționări a unității, cu consimțământul scris al salariatului și cu acordul scris al reprezentanților salariaților, concediul poate fi amânat, fiindu-i acordat până la sfârșitul anului imediat următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda doar zilele solicitate din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată până la sfârșitul anului următor”.

Astfel, dacă norma va fi modificată în forma propusă, vor fi introduse două schimbări majore, și anume:

  • eliminarea duratei minime de 14 zile calendaristice a concediului acordat anual;
  • oferirea posibilității salariatului de a transfera concediului pe anul viitor, daca are motive justificate.

Potrivit autorilor, modificările propuse vor genera mai multă flexibilitate în ceea ce privește acordarea concediului anual de odihnă divizat.