Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat despre ajustarea Regulamentul privind evidenţa  plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care se referă la reglementarea categoriei de plătitori şi asiguraţi ”liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției”.  

În categoria liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției se încadrează persoanele care au înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege de avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator.

Avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, care au înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege, au avut obligaţia şi până la 01.01.2021 să se înregistreze în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în termene şi în mărimea prevăzută la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Reieşind din modificările prenotate, mediatorii care au înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege, începând cu 01.01.2021 au obligaţia să se înregistreze în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în termene şi în mărimea prevăzută la pct. 1.61  din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Textul Regulamentulului privind evidenţa  plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat ajutat cu modificările operate prin ordinul CNAS nr. 11-A din 28.01.2021 poate fi accesat aici.

Ajustările au fost operate în temeiul modificărilor la Legea nr. 489/199 privind sistemul public de asigurări sociale adoptare prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 353-357 din 22.12.2020).