De luna viitoare, consumatorii vor plăti mai puțin pentru energia electrică. Asta după ce ieri, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat reducerea tarifelor și prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de Î.C.S. "Premier Energy Distribution” SA și SA "RED-Nord” pe întreg teritoriul țării.

În baza informației existente și analizei volumelor prognozate a energiei electrice produse de termocentralele electrice și producătorii din surse regenerabile, ANRE a aprobat prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică S.A. „Energocom” în mărime de 123 bani/kWh.

Anul trecut, ANRE a micșorat de 2 ori prețul pentru energia electrică furnizată de S.A. „Energocom”, prețul inițial fiind de 160 bani/kWh.

La finele anului 2020, ANRE a inițiat din oficiu procedura de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. și a dat curs solicitării de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice înaintate de S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”.

Urmare estimărilor efectuate, ANRE a constatat devieri tarifare pozitive semnificative formate pe parcursul anului 2020, cu un excedent de peste 5% din veniturile reglementate, ceea ce a permis, conform Metodologiei existente, inițierea procedurilor de revizuire a prețurilor pentru energia electrică și diminuarea acestora.

Astfel, prețul mediu de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. a fost calculat de ANRE în mărime de 1,44 lei/kWh, preț ce este cu 14,3 bani/kWh mai mic comparativ cu prețul mediu în vigoare.

Consumatorii finali deserviți de Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. ale căror instalații de utilizare sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV) vor achita 1,51 lei/kWh, cu 16,6 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare.

De asemenea, au fost aprobate prețurile la energia electrică furnizată altor categorii de consumatori finali:

  • 1,14 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV), cu 3,2 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare;
  • 1,25 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV), cu 7,0 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare.

Totodată, prețul mediu de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” în anul 2021 a fost stabilit în mărime de 1,865 lei/kWh, cu 13,4 bani/kWh mai mic decât prețul mediu în vigoare.

Astfel, începând cu 1 februarie curent, au fost determinate următoarele prețuri reglementate diferențiate:

  • 1,43 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV), cu 13,9 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare;
  • 2,04 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV), cu 10,5 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare.

ANRE a reiterat necesitatea reducerii costurilor de bază și îmbunătățirea eficienței businessului de distribuire și furnizare a energiei electrice de către conducerea RED-Nord, astfel încât să fie posibilă o reducere a prețurilor la energia electrică mai semnificativă și proporțională altor operatori din piață.

În luna iulie 2020, ANRE a operat reduceri ale tarifelor și prețurilor de distribuție și furnizare a energiei electrice pentru operatorii din piață.

ANRE reiterează că va interveni prompt la examinarea și ajustarea tarifelor și prețurilor pentru energia electrică distribuită și furnizată de operatorii din piața internă, ținând cont de interesele consumatorilor.