În anul 2019 au fost constatate 370,1 mii contravenţii, ceea ce este cu 56,2 mii contravenții mai puțin, comparativ cu anul 2018. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.

Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale (95,2% sau 352,7 mii cazuri). În 5,6 mii cazuri (1,5%) au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii, iar în 12,4 mii cazuri procesul contravențional a fost încetat în legătură cu alte motive (3,3%). În medie, la 1.000 locuitori revin 132 decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale.

În rezultatul examinării contravenţiilor, pe parcursul anului 2019, au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale: 2,1 mii avertismente, 349,8 mii amenzi (cu 14,2% mai puține comparativ cu anul precedent) şi 1,8 mii sancțiuni aplicate privind munca neremunerată în folosul comunității, precum și alte sancțiuni. 

Din totalul deciziilor de aplicare a sancțiunilor contravenționale, 84,8% au fost adoptate de către organele Ministerului Afacerilor Interne, 5,9% - autoritățile administrative din subordinea Ministerului Finanțelor, 2,4% - judecătoriile raionale şi municipale, 2,1% - Serviciul Vamal, 1,5% - Inspectoratul pentru Protecția Mediului, dar și alte organe care au o pondere nesemnificativă (3,3%).

Pe categorii de contravenții, aproape fiecare a doua decizie de aplicare a sancțiunii contravenționale se referă la încălcările în domeniul circulaţiei rutiere (62,8%), fiind în scădere cu 14,8% față de anul 2018, urmate de deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru contravenţiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile imobiliare (10,8%), acestea micșorându-se cu 24,8%, comparativ cu anul precedent. În topul deciziilor de aplicare a pedepsei, urmează cele adoptate pentru contravenţiile ce atentează la ordinea și securitatea publică (9,8%), contravențiile care atentează la drepturile politice, de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice (4,9%) și cele care atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică (2,5%).