Curtea Supremă de Justiție a dispus încasarea prejudiciului moral în cazul unui litigiu în care sunt implicate două companii mari și o firmă moldovenească. Mai exact, The Louis Vuitton Malleter Company şi Tommy Hilfinger Licensing B.V s-au adresat în instanţă cu o cerere de chemare în judecată către o firmă moldovenească, pe motiv că aceasta comercializa produse cu marca celor două companii internaționale. Este vorba de SC ”EV-KON”SRL care deține magazinele cu denumirea de YEŞIM Stores. În instanța s-a solicitat:

  • constatarea încălcării drepturilor exclusive ale reclamanților;
  • interzicerea folosirii neautorizate de către pârât prin acte de comerţ şi anume: import, export, distribuţie şi orice alt act comercial a mărfurilor cu mărcile reclamanţilor;
  • obligarea pârâtului să furnizeze reclamanţilor toată informaţia cu privire la originea şi reţelele de distribuţie a produselor ce încalcă drepturile asupra mărcilor reclamanţilor, adică numele şi adresa producătorului, distribuitorului, furnizorului, deţinătorilor anteriori ai mărfurilor, precum şi ale vânzătorilor angro şi cu amănuntul predestinaţi şi date despre cantităţile de produse fabricate, livrate, primite sau comandate, precum şi despre preţul acestora;
  • obligarea pârâtului să transmită reclamanţilor toată marfa ce poartă marca Louis Vuitton şi Tommy Hilfiger pentru a fi distrusă;
  • punerea tuturor cheltuielilor pentru organizarea şi distrugerea produselor ce poartă marca Louis Vuitton şi Tommy Hilfiger pe seama pârâtului;
  • repararea pagubelor suportate de titularii de drepturi sub formă de despăgubiri materiale în cuantum după cum urmează: pentru compania The Louis Vuitton Malletier suma de 211.490 de lei şi pentru compania Tommy Hilfiger Licensing B.V suma de 211.490 de lei;
  • obligarea pârâtului la repararea daunei morale companiei The Louis Vuitton Malletier în cuantum de 211.490 de lei şi Tommy Hilfiger Licensing B.V în cuantum de 211.490 de lei; obligarea pârâtului de a publica în presă, pe cheltuiala sa, a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, în două publicaţii de circulaţie naţională;
  • obligarea pârâtului la semnarea acordului prezentat de The Louis Vuitton Malletier şi Tommy Hilfiger Licensing B.V prin care sunt recunoscute drepturile acestora asupra mărcilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova;
  • obligarea pârâtului la plata cheltuielilor în sumă de 11.000 de lei pentru întocmirea scrisorii de preîntâmpinare şi a actului de constatare a faptelor şi stărilor de fapt;
  • obligarea pârâtului la plata onorariului de avocat în mărime de 25.000 de lei. 

În motivarea acțiunii reclamanţii au indicat că prin multitudinea de produse de bună calitate, destinate unor categorii diverse ale publicului consumator, aceştia ocupă printre primele locuri pe piaţa mondială a produselor de îmbrăcăminte, încălţăminte, produse din piele şi altele, iar volumul lor de activitate este în continuă creştere. La fel, s-a indicat că pârâtul desfăşoară activitatea de antreprenoriat în incinta unui spaţiu comercial cu denumirea YEŞIM Stores, amplasat pe str. Constantin Tănase 9, mun. Chişinău, precum şi în alte localităţi din ţară, cum ar fi mun. Comrat şi or. Ceadîr-Lunga, iar în incinta acestui magazin a organizat comerţul cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi femei, printre care şi blugi ce poartă mărcile cu renume mondial ce aparţin companiilor reclamante, care nu cunosc şi nu au avut careva relaţii comerciale realizate prin contracte de distribuţie cu pârâtul.  Mai multe poti fi citite aici.

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău acțiunea a fost admisă parţial. S-a interzis pârâtului folosirea neautorizată, prin acte de comerţ, import, export, distribuţie şi orice alt act comercial a mărfurilor cu mărcile companiilor internaționale. S-a încasat parțial din contul SC ”EV-KON” SRL cheltuielile de judecată, formate din onorariul avocatului, în mărime de 2.500 lei. În rest cerinţele au fost respinse ca neîntemeiate.  

Avocatul reclamantelor a depus apel și a solicitat emiterea unei noi hotărâri prin care acţiunea să fie admisă integral. Curtea de Apel a constatat că prima instanţa a determinat corect raportul juridic dedus judecății, circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii au fost stabilite şi elucidate pe deplin, probelor prezentate a dat apreciere completă, obiectivă şi sub toate aspectele, iar hotărârea este legală şi întemeiată, adoptată cu respectarea drepturilor şi intereselor legale a participanţilor la proces.

La fel, magistrații au precizat că se consideră prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat). Dacă cel care a lezat o persoană într-un drept al ei obţine ca urmare venituri, persoana lezată este în drept să ceară, pe lângă reparaţia prejudiciilor, partea din venit rămasă după reparaţie. Prin urmare, Curtea de Apel a decis respingerea apelului și menținerea deciziei instanței de fond.

Hotărărea a fost contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție care a admis parțial solicitarea avocatului celor două companii. Instanța a dispus încasarea prejudiciul moral în sumă de 50.000 de lei, pentru fiecare companie.  La fel, s-au încasat cheltuielile de judecată pentru acordarea asistenţei juridice în sumă de 25.000 lei. În rest, decizia Curţii de Apel Chişinău şi hotărârea a Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, au fost menţinute.