Mai multe prevederi ale Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate ar putea fi modificate în curând. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament.

Una dintre modificările propuse stabilește că procedura de control a averii și a intereselor personale va putea fi efectuată în decursul unui singur an după încheierea mandatului în funcția publică. În prezent, legislația spune că, controlul poate fi făcut în decursul a trei ani după încetarea atribuțiilor publice.

O altă modificare propusă vizează procedura de contestare a actului de constatare. Mai exact, se propune excluderea termenul în care poate fi contestat actul de constatare, iar persoana care a fost supusă controlului se va putea adresa nemijlocit în instanța judecătorească competentă pentru examinarea acțiunii în contencios administrativ. În prezent, normal spune că persoana care a fost supusă controlului poate contesta actul de constatare în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ. 

La fel, ar putea fi schimbate și prevederile privind aplicarea sancțiunilor disciplinare dacă s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. În prezent, norma stabilește că prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată într-un termen de șase luni de la data la care rămâne definitiv actul de constatare sau de la data la care expiră termenul de contestare în cazul în care actul de constatare al inspectorului de integritate nu a fost contestat. Deputații propun ca sancțiunea să poată fi aplicată în condițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, după rămânerea definitivă a actului de constatare.

Totodată, în condițiile termenului general de prescripție a răspunderii contravenționale urmează să fie calculate prescripțiile aplicării următoarelor două prevederi:

  • din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilităților rămâne definitiv, ANI sesizează, în termen de 15 zile, conducerea organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării, în vederea încetării mandatului acestuia, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia;
  • din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor rămâne definitiv, ANI sesizează, în termen de 15 zile, organele competente în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei supuse controlului.

Autorii proiectului spun că controalele desfășurate, în prezent, de Autoritatea Națională de Integritate, și sancțiunile aplicate  cu măsurile de constrângere au un caracter lacunar și arbitrar, oferând spațiu decizional nejustificat inspectorului de integritate.

Mai mult ca atât, în nota informativă a proiectului se spune că normele nu corespund jurisprudenței constante a Curții Constituționale în partea ce ține de calitatea legii, dar și generează dubii în ceea ce privește corespunderea cu principiile statuate în actele internaționale în materia drepturilor omului, fapt ce asigură un risc real al condamnării potențiale a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.