În primele nouă luni ale anului a continuat tendința de majorare a soldului depozitelor în băncile comerciale din țara noastră. Conform rapoartelor prudențiale, creșterea a fost de șase miliarde miliarde lei sau 8,8%, constituind 74,3 miliarde lei în total. În raport cu datele din septembrie 2019, majorarea este de circa 8,3 miliarde lei. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

La sfârșitul trimestrului trei, depozitele persoanelor fizice au constituit 64,1% din total, depozitele persoanelor juridice, 35,6%, iar depozitele băncilor, 0,3%. Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor juridice cu 3,8 miliarde lei sau cu 16,8% și a depozitelor persoanelor fizice cu 2,1 miliarde lei, adică cu 4,5%.

Din totalul depozitelor, 57,1% sunt în lei. Soldul acestora s-a majorat cu 2,1 miliarde lei sau cu 5,2%, constituind 42,4 miliarde lei la sfârșitul lunii septembrie. Depozitele în valută au constituit 42,9% din total. Soldul acestora a crescut pe parcursul perioadei de referință cu 3,9 miliarde lei sau cu 14%, însumând 31,9 miliarde lei. Creșterea a fost determinată de atragerea depozitelor în valută, echivalentul a 3,4 miliarde lei și, totodată, de diferența de curs valutar care a alcătuit +463,1 milioane lei.

În perioada ianuarie – septembrie, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a majorat nesemnificativ cu 0,1 p.p., constituind 8,6%. Totuși, în comparație cu septembrie 2019, indicatorul a scăzut cu aproximativ 1,6 la sută.

Ponderea creditelor neperformante variază între 3,4% și 18,3%, în funcție de bancă. În valoare absolută, creditele neperformante au însumat 3,7 miliarde lei. În aceasta perioadă s-a majorat nesemnificativ și ponderea creditelor expirate în totalul creditelor, de la 4,76% până la 4,78%.