Începînd cu 14 februarie a fost inițiată plata sumelor indexate pentru deponenții ”Băncii de Economii”, care au depus cereri de înregistrare până la sfârșitul lunii ianuarie 2019. 

Banii pot fi ridicați de persoanele care se încadrează în următoarele categorii de vârstă:

  • deponenţii născuţi până în anul 1991 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente primei etape; 
  • deponenţii născuţi până în anul 1947 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente etapei a doua.

Sumele indexate pot fi ridicate la orice oficiu/agenţie a Î.S. ”Poşta Moldovei”.

Pentru a beneficia de indexare, beneficiarul, reprezentantul sau moştenitorul trebuie să prezinte actul de identitate. Moştenitorul va prezenta suplimentar certificatul de deces şi copia certificatului de moştenitor, autentificată notarial (în cazul lipsei dispoziţiei testamentare), iar reprezentantul - procura, întocmită în modul stabilit de legislaţie.

Deponenţii născuţi până în anul 1991 inclusiv, care nu au depus până în prezent, din diferite motive, cererile pentru indexare, pot face acest lucru la orice oficiu/agenţie a Î.S. ”Poşta Moldovei”, prin prezentarea actului de identitate şi libretele de economii ale conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992.

În total, în 2019 au fost allocate 50 de milioane de lei pentru plata sumelor indexate pentru deponenții ”Băncii de Economii”.