Oamenii de afaceri cer autorităților să reglementeze modul de documentare a cazării prin booking.com sau airbnb în cazul deplasărilor de serviciu. AmCham Moldova a prezentat avizul la solicitarea Ministerului Finanțelor vizavi de prezentarea propunerilor ce țin de cheltuielile de deplasare, reglementate de Hotărârea Guvernului 10/2012.

Reprezentanții comunității de business spun că este nevoie să se aducă mai multă claritate asupra modului în care prevederile Hotărârii se răsfrâng în cazul diferitor relații civile ce pot apărea în cadrul companiilor. Astfel, dacă Codul fiscal, art.88 în speță, echivalează, din punct de vedere a aplicării impozitului pe venit, diferite forme a contractelor civile ce implică o remunerare pentru persoane fizice ce nu fac activitate de întreprinzător cu activitatea salarială, sistemul aplicat angajaților, inclusiv pe dimensiunea deductibilității și non-taxării calificării în calitate de facilitate acordată de patron, ar trebui să fie foarte clar stabilită. De exemplu, nu este clar modul în care are loc (dacă are) deducerea cheltuielilor de deplasare a cheltuielilor suportate de fondatorii care nu sunt încadrați în statele de personal, de exemplu, sau dacă pot fi considerate deductibile cheltuielile suportate de compania-fiică pentru deplasarea unui angajat din compania-mamă pentru a ține un training în scop de maximizare a cheltuielilor angajaților companiei-fiică etc. În aceeași ordine de idei, urmează a fi stabilit expres în Regulament regimul de deductibilitate a cheltuielilor de deplasare asociate persoanelor care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat. O soluție ar fi excluderea sintagmei ”încadrați în statele de personal” din textul Hotărârii.

O altă recomandare este că salariul calculat pe perioada deplasărilor trebuie să fie cel lunar, dar nu cel mediu. Atât Codul Muncii, cât şi Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, prevăd că salariatului delegat în interes de serviciu i se păstrează locul de muncă şi salariul mediu pentru timpul deplasării, inclusiv pentru timpul aflării în drum.

De asemenea, este nevoie de excluderea din Regulament a prevederii privind compensarea cheltuielilor cu taximetrul în cazul în care ora sosirii sau plecării delegatului nu corespunde cu orarul de timp al transportului public.

Oamenii de afaceri mai spun că în prezent, se utilizează tot mai mult rezervările online a locuințelor prin intermediul site-urilor specializate booking.com, airbnb.com etc. Astfel angajatul nu are nici invoice de la hotel privind cazarea, nici contract de locațiune cu proprietarul, doar o confirmare privind rezervarea si plata pentru cazare. Aceștia consideră oportună modificarea în Regulament a prevederilor ce țin de confirmarea cheltuielilor de cazare suportate de angajat în cazul deplasărilor.

Norma care specifică că eliberarea mijloacelor financiare spre decontare se efectuează cu condiţia prezentării raportului privind sumele eliberate anterior spre decontare ar trebui exclusă, dat fiind faptul că compania poate elibera avans angajatului pentru mai multe destinații de utilizare (deplasare, cheltuieli gospodărești etc), de aceea interzicerea acordării unui nou avans fără a fi închis precedentul poate crea blocaje în activitatea entității.

Ținând cont de decalajul semnificativ între nivelul de viață existent în Republica Moldova și țările mai dezvoltate, dar și în contextul actual de creștere considerabilă a prețurilor la nivel global, afaceriștii consideră că normele diurnelor și plafoanele de cazare nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile aferente suportate de către angajați. Dat fiind faptul că acestea nu au fost ajustate de la publicarea Hotărârii, considerăm că acestea ar trebui ajustate, cel puțin, cu valoarea inflației pe parcursul perioadei 2012-2021.

Pentru simplificarea procesului de documentare și confirmare a deplasărilor, se propune reducerea listei cu documentele confirmative necesare, pentru a asigura corectitudinea operațiunilor contabile, cât și a facilita eficiența procesului de lucru.