Hotărârea Curții Constituționale prin care se declară neconstituționale prevederile articolului VII punctele 78-87 din Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative provoacă îngrijorarea oamenilor de afaceri.

Comunitatea de business reprezentată de Camera Americană de Comerț din Moldova își exprimă îngrijorarea vizavi de consecințele acestei decizii.

”Întreaga comunitatea de afaceri a salutat inițiativa Ministerului Finanțelor de plafonare a taxelor locale prezentată în cadrul consultărilor publice a documentului de Politica fiscal-vamală pentru anul 2021. De mulți ani această plafonare se prezintă drept un imperativ în procesul de planificare economică a activității antreprenorilor pe termen mediu, dar și o practică aplicată de majoritatea statelor europene care sunt semnatare, similar Republicii Moldova, a Cartei europene a autonomiei locale. Or, în situația pandemiei generale de COVID-19, taxele locale, deseori disproporționate, neuniforme și excesiv de mari, ar putea să reprezinte, pentru unele categorii de agenți economici, povară financiară cea mai mare din volumul taxelor achitate, acestea fiind fixe și urmând a fi achitate indiferent de activitatea companiei sau staționarea acesteia din motive externe”, s emenționează într-o declarație semnată de Amcham.

Amenii de afaceri spun că previzibilitatea deciziilor autorităților, fie ele centrale sau locale, este un imperativ în garantarea unui sistem fiscal corect și echitabil, un sistem fiscal ce predispune la conformare voluntară.

Comunitatea AmCham Moldova rămâne a fi încrezută în aceea că elaborarea unei metodologii clare, corecte și previzibile a modului în care sunt fixate taxele, în special, cele locale, este o cale corectă de urmat pentru un stat dornic să ajungă la un grad de maturitate economică și politică în termeni proximi.