Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat noi mărimi ale preţurilor maxime pentru serviciilor prestate de către persoanele ce deţin autorizația de societate de registru. Decizia a fost publicată, astăzi, în Monitorul Oficial. În unele cazuri, prețurile au crescut de cinci ori.

Astfel, prețul pentru înregistrarea transferului direct de proprietate asupra valorilor mobiliare va fi de cinci lei plus 0,3% de la valoarea contractului, dar nu mai mult de 1000 lei de la fiecare parte implicată în tranzacţie. Până acum taxa era de doi lei plus 0,1 la sută din valoarea contractului, iar valoarea maximă aplicată era de 500 de lei.

Pentru o operaţiune de transmitere (retragere) a valorilor mobiliare în (din) custodie prețul a fost dublat, de la cinci la zece lei. În schimb, conform noilor prevederi, extrasul din sistem se va elibera gratuit.

În același timp, pentru o operaţiune de modificare a datelor din contul personal al deţinătorului de valori mobiliare (schimbarea denumirii, numelui, documentului de identitate, datelor bancare) s-a stabilit un preţ de până la cinci lei, și nu un leu cum era până acum, pentru persoana fizică şi de până la 25 de lei, și nu cinci lei, pentru persoana juridică.

În cazul transmiterii valorilor mobiliare din custodie a companiei de administrare fiduciară a investiţiilor în proces de lichidare în deţinerea reală a fondatorului trustului se va achita 0,2 lei pentru fiecare transfer în cazul prezentării informației pe purtători de hârtie și în format electronic compatibil cu softul de ținere a registrului și 1 leu în alte cazuri. Până acum, norma stabilea doar un preț de până la 0,15 lei pentru fiecare transfer.

La fel, a fost majorat și prețul pentru perfectarea unui exemplar al dispoziţiei de transmitere. Acesta va fi de zece lei și nu de cinci lei, cum este acum. Pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare și contractului de donație prețul va fi în mărime de până la 70 de lei, adică valoarea maximă a crescut cu 20 de lei.

Pentru autentificarea semnăturii pe dispoziția de transmitere se va percepe un preț de până la 15 lei, adică mai mare de trei ori decât în prezent. Totuși, pentru autentificarea semnăturii reprezentanților persoanelor licențiate sau autorizate pe piața de capital nu se percepe taxă.

Plata pentru calculul dividentelor deținătorilor de valori mobiliare, întocmirea și eliberarea listei deținătorilor de valori mobiliare, întocmirea și eliberarea listei deținătorilor de valori mobiliare care au dreptul să primească dividente și/sau pentru achitarea dividentelor deținătorilor de valori mobiliare se stabilesc în funcție de numărul deținătorilor de valor mobiliare care au dreptul să primească dividente. Și anume, până la 100 de lei, dacă numărul deținătorilor este mai mic de 100, inclusiv, sau 100 de lei plus 0,5 pentru fiecare acționar de depășește numărul de 100. Până acum, norma legală prevedea doar că prețul aplicat este de până la 0,5 lei per acționar.

De asemenea, au fost majorate prețurile care se aplică pentru eliberarea anumitor extrase sau păstrarea documentelor. Acest subiect va fi dezvoltat ulterior, într-un alt subiect.