Întreprinderile a căror conducător se află în concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV2 poate solicita extinderea perioada de depunere a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiei fiscale către buget. Măsura se va aplica și în cazul în care persoana cu funcţie de răspundere din cadrul entității este în concediu medical din motive similare. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale în cadrul ultimei reuniuni.

Mai exact, întreprinderile vor putea beneficia de prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale şi a termenului de stingere a obligaţiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective. Prelungirea se va solicita printr-o cerere depusă la Serviciul Fiscal de Stat, la care se va anexa copia certificatului medical şi confirmarea de la medicul de familie, potrivit căreia persoana a beneficiat de concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2.

In baza actelor prezentate, Serviciul Fiscal de Stat va asigura, în termen de 15 zile,  efectuarea ajustărilor de rigoare privind situaţia fiscală a contribuabilului în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. Termenul modificat va reprezenta data indicată în cererea depusă de către contribuabil către Serviciul Fiscal de Stat, dar nu va depăşi:

  • data de 25 aprilie, pentru perioadele al căror termen de declarare şi/sau de achitare a survenit până la data emiterii dispoziţiei;
  • data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit termenul de achitare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale corespunzătoare.

Noile reguli vor fi aplicate perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi achitare a obligaţiei fiscale survine în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021.