Din data de 18 mai Judecătoria Chișinău își reia activitatea în regim normal, cu programul de muncă de la 8.30 la 17.30.Totodată, pentru respectarea măsurilor de protecție pentru nerăspândirea Covid 19, Președintele Judecătoriei Chișinău a emis o dispoziție prin care a dispus instituirea unor măsuri de protecție.

Potrivit dispoziției, la intrarea intrarea în sediu, persoanelor le va fi verificată temperatura, respectiv va fi interzis accesul în sediu a persoanelor cu simptome de COVID-19. Se va permite intrarea în sediu a persoanelor doar pentru a participa la ședințele de judecată programate și cu purtarea echipamentelor de protecție: măști și mănuși. 

În sediile instanței va trebui să fie respectată distanța socială de cel puțin un metru. La fel, în cazul acuzaților reținuți sau arestați aceștia vor fi plasați în celule diferite sau, după caz, vor fi montate panouri despărțitoare de plastic.

Instanța încurajează comunicarea cererilor, referințelor, probelor prin poștă sau prin căile electronice.

Mai multe detalii vedeți aici.