Cabinetul de miniștri spune că activitatea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii titulari de drept nu poate fi echivalată cu activitatea membrilor CSM din rândul judecătorilor. Asta pentru că primii continuă să activeze la jobul de bază, în instituțiile de învățământ, iar membrii din a doua categorii sunt detașați din funcția de magistrat pe durata mandatului de membru CSM. Explicația a fost dată în avizul oferit deputaților la amendamentele propuse la proiectul de politică fiscală și vamală pentru anul 2021.

În context, Guvernul menționează că achitarea plăților trebuie să fie proporțională numărului de ședințe la care a participat membrul Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari, raportat la numărul total de ședințe organizate în luna respectivă. Indemnizația lunară pe care o primește membrul CSM trebuie să corespundă activității efective în cadrul Consiliului. Cu alte cuvinte, propunerea Executivului stabilește că indemnizația achitată membrilor Consiliului Superior al Magistraturii non-judecători nu va fi mai mică decât actualmente cu condiția că ei, profesorii de drept titulari vor participa efectiv la toate ședințele Consiliului Superior al Magistraturii planificate în luna respectivă.

Prin urmare, în opinia autorităților, norma nu va îngrădi dreptul acestora la garanțiile pe care legea i le acordă. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari au un salariu de bază achitat pentru desfășurarea activității didactice în cadrul instituțiilor de învățământ, iar indemnizație lunară pentru activitățile desfășurate în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii are un caracter sporadic.

În aviz se mai menționează că activitatea acestora nu se poate echivala cu activitatea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor, întrucât ultimii pe perioada activității în cadrul Consiliului sunt detașați din funcție menținându-se statutul de judecător. Adică nu sunt remunerați pentru funcția de judecător, ci doar pentru membru CSM, fapt prevăzut expres în art. 241 alin. (2) și (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului.

Cu toate că funcția de judecător este compatibilă activitatea didactică, aceasta nu poate fi privită pe același picior de egalitate cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari, întrucât pentru accederea în funcția de judecător sunt necesar întrunirea mai multor condiții, ceea ce nu este specific profesorilor de drept titulari, mai spune Cabinetul de miniștri.

Menționăm că, proiectul de politică fiscală și vamală pentru anul viitor stabilește că membrii Consiliului Superior al Magistraturii, aleși din rândul profesorilor titulari de drept, vor primi indemnizație lunară pentru activitatea desfășurată echivalentă cu a zecea parte (1/10) din salariul președintelui Curţii Supreme de Justiţie. Indemnizatia va fi calculată proporțional cu numărul de ședințe la care persoana a participat.