Publicarea anuțului de intenție nu va mai fi obligatorie pentru achizițiile publice de bunuri și servicii cu valoare mai mică de 800.000 de lei și pentru achiziția de lucrări care costă până la două milioane de lei. Anterior, aceste sume erau de 400.000 de lei și, respectiv, 1.5 milioane de lei. Modificările legislative au fost publicate în Monitorul Oficial și intră astăzi în vigoare.

Potrivit documentului, au fost majorată și valoarea contractelor de achiziții pentru care se aplică Legea privind achizițiile publice. Astfel, pentru bunuri și servicii, suma a fost majorată de la 80.000 de lei la 200.000 de lei, iar în cazul procurării lucrărilor, de la 100.000 de lei până la 250.000 de lei. Excepție fiind contractele contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 din Lege. La fel, norma nu se va aplica pentru contractele specificate la art. 5 din Legea privind achizițiile publice.

Alte modificări stabilesc că autoritățile publice, prin cererea ofertelor de preţuri, pot atribui contracte de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor specificaţii concrete, cu condiţia ca valoarea estimată a achiziţiei nu depăşește 800.000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 2.000.000 de lei pentru lucrări. La fel, pentru aceste sume nu va fi obligatoriu solicitarea garanției pentru oferta propusă sau pentru buna executare a contractului. Până acum, aceste sume erau de 400.000 de lei și, respectiv, 1.5 milioane de lei. 

De asemenea, a fost majorat pragul care permite aplicarea procedurei cererii ofertelor de preţuri în cazul în care autoritatea publică îşi propune să achiziţioneze bunuri sau servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte. În acest caz, valoarea estimată a lotului, fără taxa pe valoarea adăugată, poate să fie mai mică sau egală cu 800.000 de lei și nu cu 400.000 de lei, cum era până acum. Totodată, dacă o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi pentru care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie unuia sau mai multor executanţi, procedura cererii ofertelor de preţuri va putea fi aplicată dacă valoarea estimată a obiectului/lotului, fără taxa pe valoarea adăugată, este mai mică sau egală cu două milioane de lei. Până acum această sumă era de 1.5 milioane de lei.