De la 1 ianuarie 2020, va fi permisă deducerea datoriilor în valoare de până la 1000 lei cu termenul de expirare mai mare de trei ani. Modificarea la Codul fiscal se conține în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor.

În nota informativă a documentului se spune că prevederile Codului fiscal oferă dreptul de deducere la calcularea impozitului pe venit pentru persoanele juridice a datoriilor compromise. În același timp, noțiunea de datorie compromisă este definită în legislația fiscală ca fiind creanță care este nerambursabilă în cazurile în care există actul respectiv al instanței de judecată sau al executorului judecătoresc (decizie, încheiere sau alt document prevăzut de legislația în vigoare) potrivit căruia perceperea datoriei nu este posibilă. 

În prezent, unii agenți economici dispun de anumite creanțe nerecuperabile, care pentru casarea acestora, urmează să achite impozitul pe venit sau, conform art.5 p.32) din Codul fiscal, pentru a confirma că datoria este compromisă - să suporte costuri suplimentare sub formă de taxă de stat, serviciile avocaților, costurile executorului judecătoresc, costuri de timp doar pentru a obține în final un act care confirmă imposibilitatea executării creanței. Ulterior, în temeiul acestui act, agentul economic trece la cheltuieli deductibile datoria compromisă. 

Uneori, costurile suportate de agentul economic sunt mai mari decât beneficiul în urma deducerii acestei cheltuieli. Astfel, se propune ca pentru valoarea de până la 1000 lei a datoriilor care au un termen expirat de trei ani să fie permise spre deducere din punct de vedere fiscal.