Banca Națională a Moldovei anunță că potrivit datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut față de începutul anului cu 0,5 la sută și a înregistrat 7,58 miliarde dolari la sfârșitul lunii martie, ceea ce constituie 63,1 la sută raportat la PIB (+0,1 p.p. față de 31 decembrie 2019).

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 24,7 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,87 miliarde dolari (-2,5 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5,7 miliarde dolari, crescând cu 1,5 la sută față de sfârșitul anului trecut.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (70,5 la sută), care a constituit 5.34 miliarde dolari la 31 martie, în scădere cu 0,7 la sută față de începutul anului. Datoria externă pe termen scurt s-a majorat cu 3,4 la sută pe parcursul trimestrului și a constituit 2,2 miliarde dolari.