Datele despre companii, inclusiv informațiile deținute de autoritățile publice, ar putea fi disponibile online. Potrivit unui proiect examinat de Guvern, în Republica Moldova urmează să fie lansat Portalul guvernamental al antreprenorului.

Scopul creării platformei este de a oferi antreprenorilor un mecanism eficient, fiabil și modern de obținere a informațiilor oficiale de interes public și a datelor despre companie prin intermediul unui punct unic de acces a informașiilor. Totodată, astfel autorităție planific să raționalizeze și unifice fluxurile de date și informații.

De asemenea, portalul va fi un instrument util de interacțiune a instituțiilor și autorităților publice, prestatoare de servicii, cu antreprenorii. La fel, va fi diminuat contactul reprezentanților anreprenorilor cu funcționarii pubici, fap care va reduce birocrația și va diminua situațiile care favorizează actele de corupție.

Accesul la datele publicate pe portal va fi asigurat gratuit și în mod instantaneu. Aceasta va reduce costurile legate de timp și bani alocați penru a urmări activitatea autorităților sau de a vizualiza datele de care dispun acestea.

Potrivit proiectului, următoarele seturi de date despre companie vor fi expuse pe portal:

  • date generale despre antreprenor;
  • date despre actele permisive deținute;
  • date despre relațiile antreprenorului cu organele fiscale;
  • date despre bunurie imobie deținute;
  • date despre garanțiile instituite de antreprenor;
  • date statistice despre activitatea antreprenorului;
  • date despre drepturile protejate înregistrate;
  • date despre restricțiile și sancțiunile aplicate.

Dezvoltarea portalului și menținerea funcționalității acestuia, în primul an, ar costa circa 1,5 milioane de lei. Ulterior, pentru administrarea acestuia urmează să fie alocați, anual, câte 500 mii de lei.