Comisia Europeană a decis la 27 noiembrie să trimită Danemarca în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul legislației UE privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare.

Societăți comerciale cu sediul în Danemarca produc și exportă în țări din afara UE brânză albă pe care aplică eticheta ”Feta”. ”Feta” este o denumire de origine protejată înregistrată (DOP) din 2002 în UE și, ca atare, aceasta poate fi produsă numai în Grecia, în conformitate cu un caiet de sarcini.

Comisia consideră că această practică constituie o încălcare directă a protecției acordate prin înregistrarea ca denumire de origine protejată (DOP), iar autoritățile daneze nu au reușit să o prevină sau să o oprească. Nesoluționând această situație, Danemarca încalcă atât Regulamentul privind sistemele din domeniul calității, cât și principiul cooperării loiale între Uniune și statele member. Acest comportament nu numai că reprezintă o încălcare a legislației UE actuale, dar riscă să și îngreuneze negocierile în curs dintre Uniunea Europeană și țări terțe pentru încheierea de acorduri bilaterale care să asigure protejarea produselor europene cu DOP și să promoveze produse de calitate din UE în afara granițelor sale.

Comisia a decis să inițieze procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Danemarcei în ianuarie 2018, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere. În contextul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia a invitat autoritățile daneze să ia măsurile adecvate pentru a preveni sau a opri această practică în rândul societăților comerciale stabilite pe teritoriul său.

Întrucât Danemarca nu a abordat aspectele indicate, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE în legătură cu acest caz.

Regulamentul UE privind sistemele de calitate se aplică denumirilor înregistrate ca denumiri de origine protejate (DOP), indicațiilor geografice protejate (IGP) sau specialităților tradiționale garantate (STG). Denumirile de produse înregistrate ca DOP sunt cele care au cele mai puternice legături cu locația geografică în care au fost înregistrate. 

Regulamentul privind sistemele de calitate urmărește să ajute producătorii să comercializeze produse care au o legătură specifică cu originea lor geografică. Regulamentul respectiv asigură, de asemenea, disponibilitatea pentru consumatori a unor informații fiabile referitoare la astfel de produse, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și integritatea pieței interne.

UE protejează denumirile înregistrate împotriva mai multor tipuri de utilizare abuzivă. Printre acestea se numără utilizarea comercială directă sau indirectă a denumirii înregistrate pentru produse care sunt comparabile cu cele înregistrate sub denumirea respectivă sau, alternativ, o utilizare prin care se exploatează reputația denumirii respective.

Mai precis, articolul 13 din Regulamentul privind sistemele de calitate descrie utilizarea ilegală a denumirilor înregistrate și prevede că statele membre au obligația de a preveni sau de a opri utilizarea ilegală a denumirilor înregistrate care sunt produse sau comercializate pe teritoriul lor.