Autor: Elena Cojocaru, Șef secție asigurări auto, MGP BROKER SRL

Deținând un autovehicul înmatriculat în Republica Moldova, ai obligația de a procura o poliță RCA, chiar și în cazul când mașina nu este folosită. Potrivit Legii 414, art.4,  toate persoanele fizice și juridice care au în proprietate sau utilizare autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligate să încheie un contract de asigurare RCA. În caz contrar, șoferii riscă amenzi intre 150 si 300 de lei dacă nu cumpăra o poliță RCA. 

Chiar dacă este vorba despre un autovehicul nefolosit, care staționează abandonat, există riscul ca acesta să ia foc sau să plece de pe loc dacă nu este parcat corespunzător, avariind alte autovehicule și poate genera și alte pagube, daune materiale, vătămări corporale. Prin urmare, şi aceste autovehicule trebuie asigurate în mod obligatoriu.

În spațiul public întâlnim și autovehicule care nu sunt utilizate de proprietari potrivit destinației (remorci, rulote) și staționează neasigurate o perioadă de timp. Lucrurile nu stau bine nici in trafic, conform datelor se estimează că peste 35 % dintre autoturismele aflate în trafic nu au RCA valabil.

Astfel, potrivit Registrului de Stat al Transporturilor, în Republica Moldova, au fost înregistrate la finele anului 2020 un număr de 1 073 868 mijloace de transport, dintre care ponderea cea mai mare o dețin autoturismele, în număr de 677 669.

În același timp, în primele nouă luni ale anului 2020 numărul polițelor RCA în vigoare se ridică la 592 916 conform datelor publicate pe site-ul oficial al Comisiei Naționale ai Pieței Financiare. 

Persoanele care au în posesie autovehicule înmatriculate trebuie să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente.

Potrivit noului proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule, care este în stadiu de examinare în Parlamentul Republicii Moldova, contractul de asigurare va putea fi suspendat, conform art. 10 după cum urmează:

  • pct.(5)Contractul de asigurare RCA poate fi suspendat la cererea persoanei asigurate care a încheiat contractul de asigurare RCA. Pe perioada suspendării dreptului de circulație a vehiculului în conformitate cu prevederile legale sau pe perioada în care vehiculul nu este utilizat, persoana asigurată va depune plăcuțele de înmatriculare la autoritatea care le-a eliberat. Procedura de suspendare se stabilește prin reglementări comune ale autorităților competente ale statului.
  • pct.(6)Persoana asigurată are obligația ca pe toată durata suspendării contractului RCA să imobilizeze vehiculul într-un spațiu privat, în afara domeniului public. Neîndeplinirea acestei obligații este asimilată cu neîndeplinirea obligației de asigurare și încălcarea obligației de a depune plăcuțele de înmatriculare și se sancționează contravențional conform legislației. 

 De asemenea, Art.3 din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei prevede ca  ”fiecare stat membru ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că răspunderea civilă pentru pagubele produse de vehiculele care staționează în mod obișnuit pe teritoriul lor este acoperită prin asigurare”.

Prin transpunerea acestei prevederi în noua Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule va fi stabilită obligația încheierii asigurării RCA, cât și sancţiunile aplicabile la încălcarea acestei obligații pentru toți care posedă vehicule înregistrate în Republica Moldova sunt obligate să încheie contracte de asigurare pentru orice cazuri de răspundere civilă pentru pagubele produse de accidentele de vehicule.