În coerență cu măsurile adoptate de autoritățile publice ale Marelui Ducat al Luxemburgului și de țările limitrofe, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis să pună în aplicare un mod de muncă la distanță generalizat începând cu 16 martie. Pentru protecția personalului și pentru a contribui la combaterea propagării coronavirusului, clădirile instituției sunt inaccesibile vizitatorilor și membrilor personalului, cu excepția persoanelor chemate să exercite funcții critice.

În perioada imediat următoare, ținând seama de restricțiile de deplasare aplicabile atât în Luxemburg, cât și în majoritatea statelor membre, s-a impus amânarea ședințelor de audiere a pledoariilor ale Curții de Justiție și ale Tribunalului stabilite între 16 martie și 30 aprilie și, respectiv, între 16 martie și 15 mai. Grefele celor două instanțe au contactat reprezentanții părților pentru a-i informa cu privire la aceste amânări și pentru a le comunica precizări referitoare la modalitățile de continuare a procedurii. O pagină a sitului internet al instituției prezintă informații actualizate în această privință.

Pe baza structurilor și procedurilor care fuseseră instituite pentru situații de criză, au fost luate toate dispozițiile pentru continuarea activităților instanțelor și ale serviciilor în vederea garantării continuității serviciului public european al justiției, în condiții cât mai apropiate posibil de cele aplicabile în condiții normale și adaptate în mod necesar circumstanțelor excepționale.

Astfel, prevăzând această situație, campania de echipare a personalului cu material informatic ce permite munca la distanță a fost accelerată de la începutul lunii februarie. În prezent, o largă majoritate a colaboratorilor Curții de Justiție a Uniunii Europene este în măsură să contribuie de la distanță la activitatea instituției.

Pe de altă parte, au fost puse in aplicare diverse modalități, cu respectarea normelor de procedură aplicabile, pentru a nu întrerupe examinarea cauzelor: decizii luate pe calea procedurii scrise, întrebări scrise adresate părților, organizarea specifică a unor ședințe de pronunțare a hotărârilor și de prezentare a concluziilor, condiții facilitate pentru deschiderea unui cont e-Curia (aplicația care permite depunerea și notificarea de acte de procedură pe cale electronică).

Menținerea activităților jurisdicționale

Deși cele două instanțe au decis să acorde prioritate examinării cauzelor care prezintă o urgență deosebită (precum procedurile de urgență, procedurile accelerate și procedurile privind măsuri provizorii), examinarea celorlalte cauze continuă de asemenea.

Astfel, de la 16 martie, 86 de cauze au fost soluționate de Curtea de Justiție și de Tribunal. Din motive de organizare și de precauție, pronunțările de hotărâri și prezentările de concluzii au fost realizate în mod grupat de președintele Curții de Justiție și, respectiv, de un avocat general, pe de o parte, și de președintele Tribunalului.Aceste hotărâri și aceste concluzii au făcut obiectul, la distanță, al unei traduceri, al unei difuzări, al unei publicări și al unei comunicări potrivit standardelor aplicate în mod obișnuit de Curtea de Justiție și de Tribunal.

Alte ședințe de pronunțare și de prezentare a concluziilor sunt stabilite pentru săptămânile viitoare (joia pentru Curtea de Justiție, miercurea pentru Tribunal) și sunt înscrise în calendarul publicat pe situl internet al instituției.

Pe de altă parte, 52 de noi cauze au fost introduse în aceeași perioadă. Acestea sunt examinate la distanță de către grefe, care rămân la dispoziția reprezentanților părților, și fac obiectul traducerilor și analizei de pretratare juridică de către serviciile competente, la fel ca documentele de procedură din toate celelalte cauze pendinte în fata celor două instanțe.

În sfârșit, pentru a nu întârzia intrarea în funcție a avocatului general Richard de la Tour, Curtea de Justiție a menținut depunerea jurământului de către acesta la data de 23 martie, prevăzută inițial. Ceremonia a fost organizată în mod excepțional potrivit unor modalități la distanță, grație mijloacelor tehnologice de videoconferință.