În conformitate cu măsurile de izolare adoptate de autoritățile publice din Luxemburg și din țările limitrofe, instituția a introdus începând cu 16 martie 2020 un mod de funcționare bazat pe munca la domiciliu generalizată, având ca obiectiv prioritar să protejeze sănătatea persoanelor și să contribuie la combaterea pandemiei.

Curtea susține că grație unei adaptări a organizării sale interne și tehnologiilor de muncă la distanță, instituția a asigurat menținerea activității sale jurisdicționale cu 106 cauze soluționate și cu 29 de concluzii prezentate de la 16 martie. Având în vedere restricțiile de deplasare aplicabile atât în Luxemburg, cât și în majoritatea statelor membre, a fost totuși necesară amânarea ședințelor de audiere a pledoariilor ale Curții de Justiție și ale Tribunalului.

În considerarea măsurilor sanitare și a scenariilor de reluare a activității adoptate de autoritățile publice, în particular în Luxemburg, modul de funcționare a instituției va cunoaște o evoluție începând cu 25 mai.

Se va menține în principiu munca la domiciliu generalizată. Această decizie este conformă recomandării formulate de autoritățile statului-gazdă și care constă, pentru administrații și pentru întreprinderi, în promovarea muncii la distanță de-a lungul ieșirii din izolare. Aceasta ia deopotrivă în considerare nivelul de activitate ridicat care poate fi asigurat la distanță la ora actuală.

Pe de altă parte, dacă condițiile o permit, s-a decis să se facă din nou posibilă organizarea ședințelor de audiere a pledoariilor în perioada cuprinsă între 25 mai și 15 iulie.

Această reluare va fi însoțită de instituirea protocoalelor de igienă și de distanțare socială care permit asigurarea protecției sanitare a tuturor persoanelor implicate în organizarea și în desfășurarea ședințelor. În particular, reprezentanții părților în cauză vor primi în acest scop explicații detaliate din partea grefelor celor două instanțe.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene se adaptează astfel cu precauție la evoluția contextului legat de pandemia coronavirusului. Prin reluarea preconizată a ședințelor de audiere a pledoariilor, ea creează toate condițiile pentru garantarea unei complete continuități a serviciului public oferit justițiabilului european, în același timp protejându - și personalul și contribuind la obiectivele de sănătate publică de combatere a pandemiei.