Curtea de Conturi a început auditul conformității în domeniul gazelor naturale. Potrivit autorității, auditul are drept scop verificarea conformități cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea cu privire la gazele naturale.

Misiunea de audit a fost inițiată de Curtea de Conturi a Republicii Moldova în data de 10 ianuarie, după promulgarea Legii nr. 244 din 24 decembrie 2021.

Entitatea principală, supusă auditului este SA ”Moldovagaz”, iar aria auditului cuprinde întreprinderile care practică activitate de transportare, distribuire a gazelor naturale, precum și alte genuri de activitate, fondator al cărora este SA ”Moldovagaz”.

În context, la sediul entității auditate a avut loc ședința de inițiere a misiunii de audit, cu participarea echipei de audit și membrilor Curții de Conturi, responsabili de audit.