Curtea de Arbitraj pe lângă Camera de Comerț și Industrie a examinat 128 de dosare, pe parcursul anului trecut. Arbitrajului comercial i-au fost încredințate spre soluționare litigii care acoperă o gamă largă de sectoare ale economiei, inclusiv comerțul, transport, alimentație, locațiune, servicii de construcții și inginerie, etc. Totodată, livrarea de bunuri, au generat, ca și în anii precedenți, cele mai multe cazuri de arbitraj, reprezentând 66 % din numărul total de litigii. Datele au fost prezentate de Camera de Comerț și Industrie.

Conform competențelor, în Curtea de Arbitraj pot fi examinate atât litigii naționale cât și cele internaționale cu participarea antreprenorilor din străinătate. Astfel, pe parcursul anului 2020  au fost soluționate 10 litigii internaționale, care au implicat părți din țări precum România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Federația Rusă, Letonia, Cote D’Iviore, SUA.

În majoritatea cazurilor părțile optează pentru examinarea litigiului de către un singur arbitru. Totodată, în 17 cazuri părțile au recurs la un tribunal constituit din trei arbitri, selectați din lista arbitrilor CCI.

Potrivit datelor, în anul precedent în 55% din cazuri hotărârea finală a fost aprobată în maxim trei luni, iar în alte 20% în termen de 4 -6 luni.

Din numărul total de litigii examinate, 45% s-au finalizat cu aprobarea unei tranzacției de împăcare.

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova organizează și administrează soluționarea prin arbitraj a litigiilor comerciale și civile interne și internaționale în condițiile prevăzute de Legea nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj, Legea nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitrajul comercial internațional, de Codul de procedură civilă al Republicii Moldova și de Convențiile internaționale în speță la care Republica Moldova este parte, dacă părțile litigiului au încheiat în acest sens o convenție de arbitraj. Mai multă informați, precum și Convenția de arbitraj - Model, recomandat pentru a fi inclusă în contractele comerciale, poate fi accesată aici.