Curtea de Apel Chișinău va activa conform unui regim special de muncă până în data de 30 mai. O dispoziție în acest sens a fost semnată, recent, de președintele instanței, Vladislav Clima.

Astfel, în această perioadă doar maxim 30 la sută din funcționarii Curții vor activa cu prezența fizică la sediul instanței. Judecătorii vor fi prezenți în zilele de ședință determinate în baza dispozițiilor președintelui sau a vicepreședinților Curții de Apel Chișinău și/sau încheierilor de modificare a completurile, dar și la discreție, pentru a pregăti examinarea dosarelor. Grefierii și asistenții judiciari vor activa cu prezența fizică în zilele de ședință și la solicitarea judecătorilor.

Până în data de 30 mai, vor fi examinate următoarele dosarele în materie civilă:

 • privind acțiunile împotriva activității administrative realizată de Comisia pentru Situații Excepționale;
 • eliberarea ordonanțelor de protecție, încuviințarea spitalizării forțate și a tratamentului forțat;
 • confiscarea averii nejustificate;
 • luarea în custodie publică a străinilor și prelungirea duratei acesteia;
 • cauzele care potrivit legii se judecă prioritar și de urgență (art. 192 din Codul de procedură civilă);
 • cauzele care se examinează în procedură scrisă, inclusiv acela care se examinează în lipsa părților;
 • recursurile, cererile de revizuire;
 • cauzele cu valoare redusă;
 • conflictele de interese;
 • cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanță;
 • cererile de validare a creanțelor;
 • recuzările/abținerile;
 • cauzele aflate la etapa pronunțării a fazei dezbaterilor judiciare;
 • cauzele accelerate în condițiile legii, adopțiile, cererile privind înapoierea copilului în statul reședinței sale obișnuite și cele privind exercitarea dreptului de vizitare a copilului;
 • cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare;
 • alte cauze care reprezintă prioritate.

Cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil și cauzele care reprezintă prioritate vor fi determinate, în mod particular, de Completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.

În materie penală și contravențională vor fi examinate cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale. La fel, se vor examina cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigații speciale, măsurile asiguratori, cauzele care se examinează în lipsa părților, în procedură scrisă. Totodată, pe masa magistraților se vor regăsi recuzările/abținerile, conflictele de competență, strămutările, conexările, cauzele aflate în faza avansată de examinare, cauzele penale în ordine de apel și recurs în cadrul cărora sunt persoane deținute cauzele în care persistă riscul prescrierii faptei/atragerii la răspundere penală, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare, aplicarea normelor din art. 313, 469, 4731, 4732, 4733 din Codul de procedură penală, în situațiile în care la judecarea lor participă persoane în detenție, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare și alte dosare care reprezintă prioritate.

Restul cauzelor se vor suspenda de drept. Reluarea examinării se va realiza, ulterior, din oficiu, după încetarea situații excepționale sau dacă Comisia pentru Situații Excepționale nu va dispune altfel.

Ședințele desfășurate cu prezența fizică se va organiza cu limitarea numărului de participanțo și va dura nu mai mult de o oră.

Mai multe detalii pot si accesate aici