Curtea de Apel Chișinău revine la specializarea și componența colegiilor stabilite la sfârșitul lunii decembrie 2020 de către președintele instanței de atunci, Vladislav Clima (Dispoziția nr. 48). O dispoziție în acest sens a fost emisă de către președintele interimar al Curții de Apel Chișinău, Anatolie Minciună. 

Potrivit actului, se retrage cu efect pentru viitor dispoziția emisă în data de 22 iulie, prin care a fost modificată dispoziția din decembrie 2020.

La fel, președintele interimar al Curții de Apel Chișinău a dispus că se revine la specializarea judecătorilor, componența colegiilor, componența completurilor și a președinților acestora, stabilite conform dispoziției nr. 48 din 30 decembrie 2020.

Mai mult, cauzele în materie civilă și de insolvabilitate, în procedură de apel și recurs (după caz) a căror examinare în fond a fost începută în completurile de judecată constituire prin actele administrative retrase, dar care nu au fost finalizate, se vor examina de aceleași completuri de judecată, cu excepția ce rezultă din modificarea specializării. 

La fel, judecătorii a căror specializare a fost modificată prin actul administrativ retras, din materie de contencios administrativ în materie civilă și invers, din materie civilă în materie de contencios administrativ vor acționa în conformitate cu prevederile art. 199 Cod administrativ în privința cauzelor civile și, respectiv, de contencios administrativ pendinte. 

Procedurile de contencios administrativ atribuite Curții de Apel Chișinău ca primă instanță, conform art. 199 alin. (1) și alin. (2) din Codul administrativ și procedurile de apel a căror examinare a fost începută în completurile de judecată în materie de contencios administrativ modificate prin actul administrativ retras, dar care nu au fost finalizare, se vor examina de aceleași completuri de judecată.

Dispoziția integrală poate fi accesată  aici.