Curtea de Apel Chișinău a anulat alin. (11 ) al art. 46 din Statutul profesiei de avocat și art. I pct. (7) din Hotărârea Uniunii Avocaților din R. Moldova din 29.05.2020 ”privind aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul profesiei de avocat”, în partea introducerii la art. 46 din Statut, a alin.  (1).

Hotărârea (dispozitivul) a fost  pronunțată în data de 13 mai în urma unei acțiuni înaintate de doi avocați.

Prevederile anulate stabileau că ”Membrii Comisiilor Uniunii Avocaților al căror mandat a expirat, își exercită activitatea până la constituirea componenței noii Comisii”.

Hotărârea judecătorească urmează a fi publicată în Monitorul Oficial. Cheltuielile legate de publicarea hotărârii le va suporta Uniunea Avocaților.

Hotărîrea este executorie de la emitere, dar cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile de la notificarea dispozitivului hotărârii, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.