Curtea Constituțională va examina joi, 10 iunie, sesizarea privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul I, punctul 1 din Legea nr. 193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea unor acte legislative și a Hotărârii Parlamentului privind numirea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii nr. 53 din 17 martie 2020.

Mai exact, normele vizate în sesizare țin de numirea de către Parlament a cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, din rândul profesorilor de drept titulari.

De asemenea, se dorește declararea neconstituționalității hotărârii prin care au fost aleși:

  • Elena Belei;
  • Carolina Ciugureanu-Mihailuță;
  • Valentina Coptileț;
  • Ion Crețu.

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii prevede că CSM este constituit din 15 membri.

În componenţa Consiliului Superior al Magistraturii intră judecători şi profesori de drept titulari, precum şi Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General care sunt membri de drept.

Cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși, în baza propunerilor Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului. Comisia juridică, numiri şi imunităţi organizează un concurs public până la expirarea mandatului membrilor numiți sau în decurs de 30 de zile de la data apariției vacanței funcției. Concursul public include cel puțin examinarea dosarelor și audierea candidaților. Comisia juridică, numiri şi imunităţi întocmește avize argumentate pentru fiecare candidat selectat și propune Parlamentului numirea acestora.

Șapte membri din rândul judecătorilor, precum și șapte membri supleanți, sunt aleși în Consiliul Superior al Magistraturii prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, după cum urmează: patru din cadrul judecătoriilor, doi din cadrul curților de apel și unul din cadrul Curții Supreme de Justiție. Se consideră aleși în calitate de membri și de membri supleanți ai Consiliului Superior al Magistraturii candidații judecători care au acumulat mai mult de jumătate din voturile celor prezenți la ședința Adunării Generale a Judecătorilor, conform ordinii descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Membrii supleanți suplinesc funcțiile vacante de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor corespunzător nivelului instanțelor judecătorești pentru care au fost aleși, în ordine descrescătoare a numărului de voturi obținute.

Sesizarea a fost depusă de Sergiu Litvinenco și de Veronica Roșca, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.