Un judecător cere Curții Constituționale să se expună cu privire la aplicabilitatea mecanismului compensator în cazul condamnaților la detenție pe viață. Magistratul a depus o sesizare în care solicită verificarea constituționalității prevederilor art. 4734 alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală.

Judecătorul invocă că din interpretarea sistemică a normelor materiale și procesuale penale reiese că persoanelor condamnate la detenție pe viață nu le poate fi aplicat mecanismul compensator, prevăzut de art. 4734 alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală, în cazul constatării deținerii lor în condiții contrare art. 3 din CEDO. Magistratul consideră că acest fapt le afectează drepturile constituționale, acești condamnați fiind discriminați în raport cu cei care ispășesc pedeapsa cu închisoarea.

Potrivit judecătorului, din conținutul art. 4734 alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală nu este clar și nici previzibil cum poate fi aplicat mecanismul compensator față de cei codamnați pe viață, în cazul deținerii lor în condiții  contrare art. 3 din CEDO, ceea ce face ca prevederile contestate să nu îndeplinească principiul previzibilității legii.

Mecanismul compensării condamnatului a prejudiciului suferit în rezultatul deținerii în condiții contrare art. 3 din CEDO a fost introdus relativ recent. Acesta prevede că instanța poate dispune reducerea pedepsei condamnatului, calculându-se de la 1 la 3 zile de reducere pentru 10 zile de detenție în condiții precare calculate cumulativ. În privința perioadei rămase, instanța mai poate dispune, cu titlu de despăgubire, încasarea în favoarea condamnatului a unei sume bănești în mărime de până la 2 unități convenționale pentru fiecare zi în care condamnatul a suferit încălcarea condițiilor de detenție, precum și a costurilor și cheltuielilor.

Judecătorul consideră că aceste dispoziții sunt inaplicabile în cazul condamnaților pe viață, deoarece acestora nu le poate fi redusă pedeapsa odată ce urmează a fi privași de libertate pentru tot restul vieții (acesta neputând fi calculat). Nu poate fi aplicată nici compensarea cu mijloace bănești, având în vedere că perioada rămasă nu poate fi estimată.

Magistratul subliniază că formulele utilizate de legiuitor în art. 4734 alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală nu pot fi aplicate condamnaților care trebuie să stea toată viața după gratii. Autorul sesizării notează că acestea contravin art. 6, par 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece nu îndeplinesc standardul calității legii, fiind contrare art. 1 alin. (3), 7, 16, 23, 24 ȘI art. 140 din Constituție.