Curtea Constituțională a fost sesizată să ofere claritate un privința unor norme legale care vizează stabilirea stării de ebrietate alcoolică. Instanța trebuie să decidă dacă starea de ebrietate alcoolică cu concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat de 0,3 mg/l este de grad minim sau avansat.

Mai exact, un avocat a solicitat Curții să verifice constituționalitatea următoarelor norme:

  • sintagmelor ”până la 0,3 mg/l” din art. 13412, alin. (2) din Codul Penal și ”de la 0,3 mg/l” din art. 13412, alin. (3) CP;
  • sintagmelor ”până la 0,3 mg/l în aerul expirat” din pct. 4, lit. a) din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei și ”depășire a concentrației de alcool de (...) 0,3 mg/l în aerul expirat” din pct. 4, lit. b) al aceluiași Regulament.

Potrivit autorului, aceste sintagme sunt lipsite de claritate, accesibilitate și previzibilitate, nefiind clar dacă starea de ebrietate alcoolică cu concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat de 0,3 mg/l trebuie calificată drept stare de ebrietate cu grad minim sau avansat. Prin urmare, nu este clar dacă persoanele aflate în această stare se pedepsesc contravențional sau penal. Avocatul invocă că astfel de formulări permit acuzării și instanțelor de judecată o interpretare extensivă și arbitrară a normelor.

Apărătorul mai susține că folosirea expresiilor ”până la” și ”de la” în sintagmele contestate lasă un vid legislativ și solicită declararea neconstituționalității acestora.