Dreptul la asigurare medicală nelimitată din contul bugetului de stat, de care până în prezent beneficiau doar mamele cu patru și mai mulți copii, va fi asigurat și pentru tați. Curtea Constituțională a admis astăzi o sesizare a unui grup de deputați cu privire la existența anterioară a acestei discriminări.

Potrivit deciziei Curții, textele:

-  ”mame” de la articolul 4 alineatul (4) litera m) din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medical și

- ”mamele” de la punctul 34 subpunctul 2 litera f) din Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1246 din 19 decembrie 2018,

au fost recunoscute constrituționale, în măsura în care de asigurarea obligatorie de asistență medicală beneficiază ambii părinți ai celor patru sau mai mulți copii, în condiții egale, ceea ce presupune că ambii părinți trebuie să beneficieze de acest drept.

Articolul 4 alin. (4) lit. m) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală stabilește că Guvernul are calitatea de asigurat pentru mamele cu patru sau mai mulți copii, care nu sunt angajate în câmpul muncii și care își au domiciliul în Republica Moldova, stabilind drept condiție inclusive faptul ca benefeciarul să aibă statut de mamă. Potrivit Curții, această condiție trezește dubii de constituționalitate și discriminării.

Instanța a notat că anumite diferențieri aplicabile în cazul bărbaților și al femeilor în favoarea femeilor sunt acceptabile, cu condiția ca acestea să urmărească protecția gravidității sau a maternității

Acest scop nu s-a regăsit și în cazul normelor contestate, pentru că dreptul la asigurarea obligatorie de asistență medicală urmărește garantarea protecției sănătății părintelui care asigură îngrijirea a patru sau mai mulți copii.  

Astfel, Curtea a observat că articolul 4 alin. (4) lit. m) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medical, care le garantează mamelor cu patru sau cu mai mulți copii dreptul la asigurarea obligatorie a asistenței medicale, nu-i oferă protecție mamei doar pe perioada maternității, în timpul căreia mama este deosebit de vulnerabilă, și nu oferă protecție raporturilor caracteristice dintre mamă și copii, pentru că această măsură operează și în afara perioadei sarcinii și a nașterii. 

Potrivit Curții, acest fapt se observă și în dispozițiile pct. 34 subpct. 2 lit. f) din Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, care stabilește dreptul de asigurare obligatorie a asistenței medicale  și în cazul părinților adoptatori cu patru sau mai mulți copii. Și aici Curtea a constatat că prevederea nu urmărește să protejeze femeile din perspectiva gravidității și a maternității lor, fiind esențială doar circumstanța îngrijirii a patru sau mau mulți copii. 

Hotărârea Curții este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Noile reguli, care rezidă din decizia Curții, sunt în vigoare de astăzi.

Autorii sesizării au propus Curții ca cuvintele ”mamă” și ”mame” din prevederile contestate să fie înlocuit cu ”părinte”.