Curtea Constituțională a Republicii Moldova a preluat pentru prima dată președinția Conferinței Curților Constituționale Europene, pentru un mandat de trei ani, în cadrul celui de-al XVIII-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene de la Curtea Constituțională a Republicii Cehe.

Conferința Curților Constituționale Europene este o organizație înființată în 1972 și reunește 41 de curți constituționale sau tribunale echivalente din Europa.

Statutul de membru deplin al acestei Conferințe îl pot avea curțile constituționale sau tribunalele echivalente europene cu competența exercitării controlului de constituționalitate, în particular prin verificarea conformității legislației cu Constituția. O altă condiție pentru a deveni membru al Conferinței constă în faptul că aceste curți sau tribunale echivalente trebuie să-și îndeplinească activitățile judiciare potrivit principiului independenței, ghidându-se de principiile fundamentale ale democrației,  statului de drept și respectării drepturilor omului.

Scopul Conferinței vizează facilitarea schimbului de informații între membrii ei, cu privire la metodele și la practica controlului de constituționalitate. Conferința le asigură participanților săi un for pentru a pune în discuție problemele de ordin instituțional, structural și practic din domeniul dreptului public și al jurisdicției constituționale.