Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a anunțat că va desfăşura, în luna decembrie, câteva cursuri de formare continuă a mediatorilor.

Lecțiile, cu durata de 20 ore, vor avea loc pe parcursul a două zile de sâmbătă: 4 decembrie (10 ore) și 11 decembrie (10 ore).

În data de 4 decembrie, participanții vor fi instruiți despre:

  • Medierea garantată de stat (5 ore)
  • Tranzacția încheiată prin mediere (5 ore)

În 11 decembrie, vor avea loc discuții despre:

  • Mediere și arbitraj (5 ore)
  • Comunicare în mediere (5 ore )

Mediatorii care doresc să se înscrie la cursuri au nevoie de următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere la Programul de formare continuă a mediatorilor.
  2. Buletin de identitate (copie).
  3. Atestatul de mediator (copie).

Persoana de contact: Maria Vîrlan, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, mediator. (tel. mob. 069256758, e-mail: maria_virlan@yahoo.com)