Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a anunțat perioada de ănscriere la cursul de instruire primară a declarantului vamal, organizat în perioada 4 noiembrie - 10 decembrie. 

Instruirile au o durată de cinci săptămâni și vor fi susținute de către cei mai buni formatori din cadrul Serviciului Vamal. Mai multe informații despre cursurile de instruire primară a declarantului vamal pot fi găsite aici.  

Orele teoretice ale cursului de instruire se vor desfășura de luni până vineri, între orele 17.30 și 20.30, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF (mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2), iar orele practice - în zilele de sâmbătă, între orele 9.00 și 15.00, la Centrul de instruire al colaboratorilor vamali (mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6).  

Doritorii de a se înscrie la cursurile de instruire primară a declarantului vamal trebuie să dețină diplome de studii superioare sau medii de specialitate, să cunoască calculatorul și să posede abilități de utilizare a acestuia. La înscriere, ei vor prezenta copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii și cererea de înscriere.

După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire a cursului de instruire, document necesar pentru angajare în calitate de declarant vamal.

Declarantul vamal efectuează, în baza contractului de prestări servicii, în numele companiei de brokeraj vamal sau persoanei juridice care deține, în baza licenței, drepturi de import/export, prin reprezentarea sa directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport la posturile vamale din țară.  

Pentru a participa la cursul de instruire, persoanele interesate trebuie să completeze formularul de aici.

Informații suplimentare: 022 822 032, 068669942 sau instruire@ctif.gov.md.

În decursul anului curent, CTIF a mai organizat trei cursuri de instruire primară a declarantului vamal, la care au participat și au primit certificate de absolvire 47 de audienți.