Institutul Național al Justiției (INJ) anunță înscrierea la cursul electronic ”Accesul femeilor la justiție”, prestat pe Platforma HELP a CoE. Acesta va 40 de ore instruire.

Pot participa 30 de beneficiari - judecători, procurori, șefi de secretariat, asistenți judiciari, grefieri, colaboratori din cadrul instanțelor, consultanți ai procurorului, formatori și personal INJ.

Perioada de înscriere la curs este 10 – 14 ianuarie, iar instruirea se va desfășura în perioada 18 ianuarie – 18 martie.

Echipamentul necesar: computer (laptop), boxe sau căști, conexiune la internet.

Potrivit INJ, cursul electronic ”Accesul femeilor la justiție” oferă o imagine de ansamblu interactivă și cuprinzătoare asupra standardelor internaționale și europene cu privire la drepturile femeilor și egalitatea de gen, asupra jurisprudenței și bunelor practici din domeniu, fiind un instrument distinct și concret pentru promovarea justiției sensibile sub aspectul genului. Este primul curs HELP care oferă o resursă unică privind egalitatea de gen și justiția, care acoperă standardele, jurisprudența, rapoartele de monitorizare și rezoluțiile Consiliului Europei pe această temă.

Cursul include prezentări, teste de evaluare a cunoștințelor, scenarii și exerciții de reflecție.

Beneficiarii instruirii vor primi certificate care atestă promovarea cursului în baza rezultatului testării finale (test-grilă).