Începând cu 1 ianuarie au intrat în vigoare modificări la art. 90 (1) alin. 37 din Codul fiscal, care prevăd impozitarea dobânzilor achitate persoanelor fizice rezidente. Mai exact, băncile, asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de valori mobiliare corporative vor reţine din acest an, un impozit în mărime de 3% (25% din cota standard) din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

În contextul acestor modificări, mai multe bănci au venit cu unele exlicații și exemple de calcul a dobânzii și impozitului:

Victoriabank

Banca notează că impozitarea dobânzilor achitate persoanelor fizice rezidente se va efectua doar pentru cele calculate începând cu 1 ianuarie 2021.

În scopul facilitării procesului de reținere a impozitului pe venit în anul 2021, Banca a decis achitarea dobânzilor calculate pentru perioada precedentă în zilele de 1 – 10 ianuarie 2021.

Pentru dobânzile calculate și achitate persoanelor fizice rezidente începând cu 01.01.2021, Banca va reține un impozit pe venit la sursa de plată conform prevederilor art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

ProCreditBank

Banca precizează că, calculul impozitului se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021 și că impozitul se reține în momentul achitării dobânzii la cont curent.

Banca oferă și următorul exemplu de impozitare:

Soldul de Depozit - 100 000 MDL;

Termen - 12 luni;

Rata Dobânzii - 4% anual, rata fixă;

Data deschiderii - 20.01.2021;

Data retragerii - 20.01.2022.

Valoarea dobânzii pentru 1 lună, calculată va fi: (100 000 MDL * 4% / 365 zile) * 31 zile = 339,72 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 1 lună va fi: 339,72 * 3% = 10,19 MDL

Valoarea dobânzii pentru 1 lună, transferată la cont curent va fi: 339.72 MDL – 10.19 MDL = 329.53 MDL

ProCreditBank mai subliniază că, în cazul în care aveți un depozit deschis până la data de 01.01.2021, impozitul se va aplica doar pentru dobânda calculată începând cu 01.01.2021.

Moldova Agroindbank

Banca a subliniat că impozitul nu se va aplica retroactiv, calculul se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021.  

Totodată, instituția precizează că prin Hotărârea Comitetului de Conducere a Băncii din 31.12.2020, s-a decis achitarea dobânzilor, calculate până la data de 31.12.2020 inclusiv.

Pentru dobânzile calculate şi achitate începând cu 1.01.2021 se va percepe impozit pe venit, în conformitate cu prevederile contractelor de depozit, încheiate cu persoanele fizice rezidente şi cu Codul Fiscal al RM.

Moldindconbank

Banca precizează că se supun impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente, calculate aferent perioadei începând cu 1 ianuarie 2021.

Astfel, impozitul se reține în momentul achitării dobânzii prin una din următoarele modalități:

  • Transfer la contul de card;
  • Capitalizare (transfer la contul de depozit aceluiași contract de depozit);
  • Transfer la contul de economii (de unde clientul primește dobânda în numerar);
  • Eliberare în numerar.

Exemplu de calcul a dobânzii și impozitului

Suma depozitului – 100 000 MDL,

Termenul depozitului – 12 luni,

Rata dobânzii – 4% anual,

Data constituirii – 15.04.2021,

Data scadenței – 15.04.2022,

Data restituirii în legătură cu scadența depozitului – începând cu 16.01.2022, data următoare datei scadenței, conform graficului de lucru al sucursalei.

Notă! Dobânda pentru depozitul bancar se calculează începând cu ziua următoare zilei efectuării depozitului, până în ziua precedentă zilei restituirii sumei depuse sau decontării acesteia în baza unor alte temeiuri legale (art. 1744 (1) din Codul Civil).

Valoarea impozitului pentru dobânda pe 1 lună: 328,77 * 3% = 9,86 MDL

Valoarea dobânzii pe 1 lună transferată/plătită clientului: 328,77 – 9,86 = 318,90 MDL

Valoarea impozitului pentru dobânda pe 12 luni: 4 000,00 * 3% = 120,00 MDL

Valoarea dobânzii pe 12 luni transferată/plătită clientului: 4 000,00 – 120,00 = 3 880,00 MDL

Eximbank

Instituția notează că impozitul se va reține în momentul achitării dobânzii la cont.

În cazul în care dețineți un depozit deschis până la data de 01.01.2021, impozitul se va aplica doar pentru dobânda calculată începând cu 01.01.2021 (nu se va aplica retroactiv).

Exemplu:

10 000 MDL * 5% = 500 MDL – valoare dobânzii calculate pentru 12 luni

500 MDL * 3% = 15 MDL – valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 12 luni

MobiasBanca OTP Group

Instituția precizează că se vor supune impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente (din depozitele la vedere cu dobândă, de economii și la termen). Calculul impozitului se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021.

Impozitul se va reține în momentul achitării dobânzii la cont. În extras de cont veți putea urmări atât suma dobânzii integrale calculate și plătite, cât și suma impozitului reținut.

Mai jos este prezentat un calcul exemplificativ:

• Suma depozitului – 50 000 MDL

• Termenul depozitului – 12 luni

• Rata dobânzii – 4% anual, flotantă

• Data constituirii – 11.01.2021

• Data scadenței – 11.01.2022

Valoarea dobânzii pentru 1 lună, calculată și virată în cont va fi: (50 000 MDL * 4% / 365 zile) * 30 zile = 164,38 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 1 lună, calculată și decontată din cont va fi: 164,38 * 3% = 4,93 MDL

 Valoarea dobânzii pentru 12 luni calculată și virată în cont va fi: 50 000 MDL * 4% = 2000 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 12 luni calculată și decontată din cont va fi: 2000 * 3% = 60 MDL

Energbank

Banca notează că, pentru a asigura simplitate în procesul de administrare fiscală, Persoanele Fizice nu vor avea obligativitatea depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în considerație că impozitarea veniturilor nominalizate se va efectua prin reținerea finală.

Exemple de calcul a sumei impozitului din dobânzile la depozitele bancare:

1. Depozit "Pensionar" pe 12 luni în suma de 10 000 lei cu rata dobânzii de 4.1% anual.

Calcule: 10 000 lei * 4,1%  = 410,00 lei (valorea dobânzii pentru 12 luni).

Valoarea impozitului pentru dobânda pe 12 luni: 410,00 lei * 3% = 12, 30 lei.

Valoarea dobânzii pentru 12 luni plătită deponentului: 410,00 lei – 12,30 lei = 397,70 lei.

2. Depozit "Capital" pe 3 luni în suma de 10 000 lei cu rata dobânzii de 0.5% anual.

Calcule: 10 000 lei * 0,5% * 90 / 360 =12,50 lei (valorea dobânzii pentru 3 luni).

Valoarea impozitului pentru dobânda pe 3 luni: 12,50 lei * 3% = 0,375 lei.

Valoarea dobânzii pentru 3 luni plătită deponentului: 12,50 lei – 0,375 lei = 12,13 lei.