Baroul din circumscripția Curții de Apel Chișinău a decis organizarea Adunării Generale ordinare pe o durată de mai multe zile în perioada 7-25 septembrie, la sediul Uniunii Avocaților.

Potrivit materialelor publicate, în cadrul Adunării, participanții urmează să:

  • aleagă secretarul adunării și membrii comisiei de numărare a voturilor;
  • aleagă membrii Consiliului UAM, delegați de Baroul Chișinău, urmând a fi aleși 8 avocați;
  • aleagă decanul Baroului Chișinău și prodecanul;
  • aleagă delegații Baroului Chișinău la Congresul avocaților 2020, urmând să fie aleși 332 apărători.

Adunarea se va desfășura sub forma unei adunări deschise pe o durată de mai multe zile. Avocații care vor participa la Adunare sunt atenționați despre respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției Covid-19, inclusiv în ceea ce privește distanțarea social, numărul limită de 50 de persoane la întrunire și folosirea echipamentului de protecție, respectându-se instrucțiunea privind modul de desfășurare a Adunărilor Generale ale Barourilor, aprobată de Consiliul UAM. 

Calendarul desfășurat al Adunării poate fi consultat aici.

În cazul în care la alegerile prevăzute pentru 21-25 septembrie, numărul legal de avocați nu va fi întrunit, iar Adunarea Generală a Baroului nu va fi legal constituită, se va convoca o nouă Adunare pentru perioada 5-9 octombrie.