În zilele de 30 martie – 3 aprilie 2020, declarate ca zile de odihnă în baza Dispoziției Comisiei pentru Situații excepționale a Republicii Moldova, în Curtea de Apel Chișinău vor activa doar completele de judecată desemnate pentru examinarea cauzelor urgente. Și anume a cauzelor ce vizează persoanele aflate sub măsuri preventive, - arestul (mandate de arestare), a cauzelor administrative pentru care sunt instituite termene restrânse de examinare și cauzelor de contencios administrativ în care se contestă legalitatea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Judecătorii specializați în examinarea cauzelor respective, cât și persoanele care asigură activitatea acestora, se vor prezenta la serviciu, la necesitate, în dependență de faptul repartizării cauzelor în PIGD.

Pentru angajații Curții de Apel Chișinău, care nu vor fi implicați în examinarea cauzelor urgente, zilele de 30 martie – 3 aprilie 2020 vor fi zile de odihnă, care vor fi recuperate ulterior, în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență.

Pentru asigurarea continuității procesului în cauzele de contencios administrativ, a căror examinare a fost începută în zilele de lucru (din ajunul zilelor de odihnă), dar nu a fost finalizată, completele de judecată (judecătorii, grefierii, asistenții judiciari) cărora le-au fost repartizate cauzele respective vor activa și în zilele de odihnă, cu remunerarea muncii în conformitate cu art. 158 Codul muncii.

Pentru organizarea activității Curții de Apel Chișinău în perioada 30 martie –  3 aprilie 2020, se stabilește următorul grafic de serviciu:

  • Președintele interimar al Curții de Apel Chișinău: 30.03.2020 – 03.04.2020 – Bulgac Lidia,
  • Președintele Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău; 30.03.2020 – 03.04.2020  - Iurie Iordan.
  • Colegiul civil și de contencios administrativ  (judecători, grefieri, asistenți judiciari) 28 martie – 03 aprilie 2020 – la necesitate.
  • Completele de judeată cu nr.3 și 4 în cadrul colegiului penal al Curții de Apel Chișinău (judecători, grefieri și asistenți judiciari) – la necesitate.

Pentru angajații Curții de Apel Chișinău, care vor  activa în perioada 30 martie – 3 aprilie 2020 programul de lucru rămâne neschimat, de la 8:30 până la 17:00.