Cum trebuie să procedeze funcționarii care sunt obligați să depună mai multe declarații de avere și interese? Autoritatea Națională de Integritate susține că în conformitate cu art. 8 din Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică, în cazul în care survine situația de exercitare concomitentă a două sau trei obligații de depunere a declarației electronice, subiectul declarării procedează în felul următor:

             1) în situația în care încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu are loc în perioada 1 ianuarie – 31 martie și subiectul declarării a depus declarația anuală, acesta este obligat în condițiile art. 6 din Legea 133/2016 să depună declarația la eliberare/încetare cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal curent (de la 1 ianuarie până la data emiterii/intrării în vigoare a actului administrativ), iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declarației;

             2) în situația în care încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu are loc în perioada 1 ianuarie – 31 martie și subiectul declarării nu a depus încă declarația anuală, acesta este obligat în condițiile art. 6 din Legea 133/2016 să depună următoarele declarații în ordinea respectivă:

                a) declarația anuală cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declarației;

                b) declarația la eliberare/încetare cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal curent (de la 1 ianuarie până la data emiterii/intrării în vigoare a actului administrativ), iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declarației;

             3) în situația în care în perioada 1 ianuarie – 31 martie mandatul sau raportul de muncă ori de serviciu încetează, iar subiectul declarării concomitent se angajează ori este numit în funcţie, și nu a depus încă declarația anuală, acesta este obligat în condițiile art. 6 din Legea 133/2016 să depună următoarele declarații în ordinea respectivă:

                a) declarația anuală cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declarației;

               b) declarația la eliberare/încetare cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal curent (de la 1 ianuarie până la data emiterii/intrării în vigoare a actului administrativ), iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declarației;

             c) declarația la angajare/numire cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent anului în care a avut loc angajarea/numirea, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declarației;

             4) în situația în care încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu a avut loc la finele anului și termenul de 30 de zile pentru depunerea declarației se extinde în luna ianuarie a anului următor, subiectul declarării este obligat în condițiile art. 6 din Legea 133/2016 să depună declarația la eliberare/încetare cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal în care a fost emis actul administrativ (de la 1 ianuarie până la data emiterii/intrării în vigoare a actului administrativ), iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declarației;

             5) în situația în care angajarea, validarea mandatului ori numirea în funcţie a avut loc la finele anului și termenul de 30 de zile pentru depunerea declarației se extinde în luna ianuarie a anului curent, subiectul declarării este obligat în condițiile art. 6 din Legea 133/2016 să depună declarația la angajare/numire cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent anului în care a fost emis actul administrativ, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declarației.

În conformitate cu art. 6 din Legea 133/2016 subiectul declarării are și obligația să depună în perioada 1 ianuarie – 31 martie declarația anuală cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declarației.