Modificările privind calcularea și achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală au fost publicate în Monitorul Oficial. În context, Serviciul Fiscal de Stat a publicat unele explicații pentru contribuabili.

Mai exact, au fost instituite măsuri de susținere a activității de întreprinzător care stabilesc că din plățile salariale și alte recompense aferente perioadelor de până la 31 decembrie 2020, achitate începând cu data de 1 ianuarie 2021 în folosul angajaților/altor persoane fizice pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii, atât primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați, cât și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajatori se calculează și se achită conform legislației în vigoare la data de 31 decembrie 2020.

Astfel, modul de calculare și declarare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, urmare a modificării operate, se prezintă după cum urmează:

  • entitățile care vor achita, începând cu 1 ianuarie 2021, plăți salariale și alte recompense calculate pentru perioadele de până în data de 31 decembrie 2020 sunt obligate, la determinarea primelor nominalizate, să aplice tarifele pentru calcularea acestora stabilite pentru anul 2020 (4,5% de angajatori, 4,5% pentru angajați/ alte persoane fizice stabilite în calitate de plătitori);
  • pentru plățile salariale și alte recompense calculate pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2021, la determinarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se va aplica tariful în mărime de 9%, stabilit pentru anul 2021 prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021;
  • declararea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală determinate pentru luna decembrie 2020, se va efectua prin prezentarea dării de seamă forma IPC18 până la 25 ianuarie 2021 (formular tipizat aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126/2017);
  • declararea primelor determinate pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2021 se va efectua prin prezentarea dării de seamă forma IPC21 până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune (formular tipizat aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94/2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021). Prin darea de seamă menționată se vor declara și primele determinate din plățile salariale și alte recompense calculate pînă la 31 decembrie 2020 și achitate ulterior lunii ianuarie 2021, la care a fost aplicate tarifele pentru calcularea acestora stabilite pentru anul 2020.

Informații suplimentare pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon - 0 8000 15 25 (apel gratuit).