Procesul de analiză a impactului actelor normative va fi realizat în patru etape. Prevederea se conține în Metodologia propusă, recent, pentru consutări publice. 

Astfel, pentru început va fi identificată problema și luată decizia de a iniţia procesul de analiză a impactului, inclusiv pentru a justifica intervenţia statului prin reglementare. Responsabilitatea pentru desfășurarea acțiunilor și corespunderea acestora cu prevederile legale îi revine autorității publice care este abilitată să inițieze elaborarea unui act normativ. 

Anterior elaborării proiectului de act normativ sau concomitent cu elaborarea acestuia, autoritatea administraţiei publice va realiza analiza impactului. Autoritatea administraţiei publice poate elabora şi perfecţiona în paralel proiectul de act normativ care va însoţi analiza impactului. Varianta inițială a analizei impactului se va publica cu anunţul privind iniţiativa de elaborare a actului normativ și poate fi consultată preliminar cu Cancelaria de Stat (Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare).

Documentul de analiză a impactului cu proiectul actului normativ se va plasa pe pagina electronica a autorității administrației publice pentru consultări publice în conformitate cu rigorile pentru transparenţă în procesul decizional. Ulterior, se va parcurge procesul de avizări a proiectului și a documentului de analiză a impactului. 

Pentru proiectele care conțin norme de reglementare a activității de întreprinzător analiza impactului și proiectul de act normativ se supun expertizei de către Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. În urma avizării, proiectul de act normativ și documentul de analiza impactului se vor perfecționa și, ulterior, se vor promova pentru aprobare. 

Amintim că, Metodologia stabilește că proiectele de acte normative vor trebui argumentate inclusiv cu prezentarea consecințelor dacă nu se va ”face nimic” pentru soluționarea problemelor apărute.