Înregistrarea/reînregistrarea/radierea din evidență a echipamentele de casă și de control (ECC) pe perioada stării de urgență se efectuează conform modului stabilit în Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

Astfel, pentru înregistrarea ECC, contribuabilul depune Cererea la subdiviziunea SFS și documentele stabilite pentru înregistrarea MCC/IF sau pentru înregistrarea terminalului de plată în numerar/ aparatului de schimb valutar) din Regulament.

Pentru radierea din evidență (reînregistrare) a ECC contribuabilul prezintă Cererea la subdiviziunii SFS care a înregistrat/reînregistrat ECC și documentele prevăzute de Regulament.

Este de menționat faptul că reieșind din Dispoziția Comisiei Situații Excepționale, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat activează în perioada 7-17 aprilie cu un program restrâns. În aceste circumstanțe, deservirea contribuabililor este asigurată de câte un angajat în cadrul fiecărei subdiviziuni teritoriale, în intervalul orelor 7:30-16:00.

Totodată, în perioada 14-30 aprilie, pentru a depune cererea, vă puteți programa la numărul de telefon: 022 82 34 46 sau la adresa de e-mail: nina.ghemu@sfs.md.