Copiile certificatelor de participare la sesiunile de instruire profesională pe parcursul ultimului an calendaristic, necesare pentru înscrierea în concursul de selectare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat, pot fi solicitate de la secretarul Centrului de Instruire a Avocaților, Elena Grosu. Un anunț în acest sens a fost făcut pe pagina instituției.

În context, Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților precizează că, certificatele de participare la instruirea inițială și continuă sunt eliberate avocaților stagiari și avocaților pentru orice scop. Acestea sunt eligibile doar dacă sunt întocmite în modul prestabilit, ștampilate și semnate de directoarea CIA, Viorica Grecu.

La Baza de date electronică, deținută de Centrul de Instruire a Avocaților, în care sunt înregistrate orele de instruire, accesul este restricționat. Datele privind orele îndeplinite de instruire ale avocaților și avocaților stagiari nu sunt deținute, decât de persoane autorizate în cadrul CIA, directoarea Viorica Grecu și secretara Elena Grosu. Respectiv, comisiile de concurs ale CNAJGS ar putea aprecia certificatele de participare la sesiuni de instruire profesională, organizate în cadrul CIA, în condițiile expuse, anunțate și către organele de administrare ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.

Sarcina pentru întocmirea certificatului a fost delegată secretarului CIA, Elena Grosu. Solicitările de certificate pot fi făcute prin e-mail, telefonic sau personal la sediul CIA, între orele 08:00-17:00 cu pauză între 12:00-13:00. Numărul de telefon este 060510097, iar adresele de e-mail utilizate în acest sens sunt: centrulcia@gmail.com și avocatinstruit@gmail.com.

Amintim că, Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS a lansat concursul de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare este 20 mai, ora 16:00.