În trimestrul II, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova a constituit 857,7 mii persoane, fiind în descreștere cu 9% față de trimestrul II 2019 (943,0 mii persoane). Indicatorul include populația ocupată și șomerii. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.

În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (52,6%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (47,4%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (55,4% și, respectiv, 44,6%).

Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a constituit 39,9%, în descreștere cu 3,5 la sută față de trimestrul II 2019. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 34,0%, iar în categoria 15-64 ani, 47,1%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-58 ani pentru femei și 16-63 ani pentru bărbați) a fost de 50,4%.

Populaţia ocupată a constituit 821,5 mii persoane, fiind mai mică cu 8,8% față de trimestrul II 2019. Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 188,1 mii persoane sau 22,9% din totalul persoanelor ocupate. În activitățile non-agricole au fost ocupate 633,5 mii persoane. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 14,7%, iar în sectorul servicii au activat 455,1 mii persoane.

În repartizarea după forme de proprietate, 69,6% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 30,4%, în sectorul public. 

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă că ponderea salariaților a constituit 76,4% din total (627,4 mii persoane). Marea majoritate a salariaților (89,8%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 6,4%, fiind în scădere față de nivelul anului precedent (8,3% în trimestrul II 2019). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (8,7%), decât salariații femei (4,2%). Cele mai mari ponderi ale salariaților, care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale, sunt estimate în agricultură (58,0%), construcții (12,0%), comerț (9,9%) și industrie (8,4%).