Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, urmează să fie stabilit în mărime de 7.953 lei. O decizie în acest sens urmează să fie luată de Guvern în ședința de vineri, 27 decembrie.

Menționăm că, potrivit normelor legale, cuantumul prognozat al salariului mediu lunar pe economie se folosește la:

  • determinarea plafonului bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale;
  • calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către angajator pentru asigurarea socială a angajaţilor săi, care întrunesc condiţiile stipulate în art. 24 alin.(21) din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;
  • calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor din sumele ce depăşesc salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020 .

În 2019, cuantumul prognozat al salariului mediu lunar pe economie a fost în mărime de 6.975 de lei. În anul 2018, acest indicator a fost egal cu 6.150 lei, iar în anul 2017, cuantumul a fost stabilit, inițial, în sumă de 5.300 lei și ulterior a fost majorat cu 300 de lei.