Din data de 1 mai, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va fi în mărime de 17,37 lei pe oră, adică 2.935 lei pe lună, pentru un program complet de lucru. Adică în creștere cu 160 lei pentru o lună. Prevederea se conține într-un proiect transmis Guvernului pentru aprobare.

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se aplică întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și formă de organizare juridică.

Potrivit legislației în vigoare, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual de Guvern, în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național. Astfel, au fost luate în considerare următoarele date statistice:

  • cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, începând cu 1 mai 2019, care este de 2.775 lei pe lună;
  • indicele prețurilor de consum în anul 2019 față de anul 2018, 104,84 %;
  • rata de creștere/descreștere a valorii adăugate brute în anul 2019 față de anul 2018, 103,9 %;
  • rata de creștere/descreștere a numărului mediu al salariaților în anul 2019 față de anul 2018, 103 %.

Rata de creștere a productivității muncii este raportul procentual dintre rata de creștere a valorii adăugate brute și rata de creștere a numărului scriptic mediu al salariaților. Astfel, rata de creștere a productivității muncii = 100,9 %.

Creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național este de 5,74 % (4,84 % + 0,9 %). Prin urmare, valoarea de calcul a cuantumului minim garantat reexaminat conform indicatorilor anului 2018 constituie 2.933,18 lei.