Ministerul Afacerilor Interne propune instituirea obligației titularilor actelor de identitate să dețină asupra sa un act de identitate în timpul aflării în spații publice. Autoritățile argumentează noutatea legislativă prin necesitatea de a exclude reținerea excesivă a persoanelor în scopul identificării acestora. Măsura este inclusă într-un proiect transmis Guvernului pentru examinare.

Mai exact, se propune modificări la Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte. Obligațiile titularului de acte de identitate urmează să fie completate cu un nou punct, și anume: să dețină asupra sa un act de identitate în timpul aflării în spații publice. În prezent, titularii sunt obligați să:

  • să prezinte persoanelor oficiale din autoritățile competente, la cerere, actul de identitate;
  • să comunice fără întârziere autorităților competente despre pierderea, furtul, deteriorarea sau găsirea actului de identitate.

Totodată, se propune incriminarea răspunderii pentru nerespectarea acestor obligațiilor. Codul contravențional urmează să fie completat cu o normă care stipulează că nerespectarea de către titularul actelor de identitate a obligațiilor stabilite prin lege se sancționează cu amendă de la 6 la 12 de unități convenționale, adică de la 300 până la 600 lei.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare la începutul anului 2022, dacă vor fi aprobate de Guvern, votate în Parlament și promulgate de președintele țării.

În context, menționăm că, Comisia Națională de Sănătate Publică a decis, la începutul lunii octombrie, că pe perioada stării de urgență în sănătate publică, se obligă toți titularii actelor de identitate, cu excepția minorilor, să dețină asupra lor un act de identitate, o copie a unui act de identitate sau o fotocopie a unui act de identitate în format digital în timpul aflării în toate spațiile publice, inclusiv în transportul public.