Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Bogaticov v. Republica Moldova. Potrivit circumstanțelor cauzei, prin ordonanța din 3 iulie 2009, Procuratura mun. Chișinău a învinuit reclamantul de încălcarea regulilor de securitate a circulației, soldată cu decesul unei persoane.

Prin sentința din martie 2013, Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău a achitat reclamantul, deoarece fapta incriminată nu întrunea elementele infracțiunii. Procurorul și succesorul părții vătămate au contestat cu apel sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău. Curtea de Apel Chișinău a respins apelurile respective, ca fiind nefondate. Astfel, procurorul și avocatul succesorului părții vătămate au declarat recurs împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău. Curtea Supremă de Justiție a admis recursurile ordinare, a casat în totalitate decizia Curții de Apel Chișinău și a dispus rejudecarea cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată. Curtea de Apel Chișinău a admis cererile de apel declarate de către procuror și succesorul părții vătămate împotriva sentinței Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, a casat acea sentință și a pronunțat o hotărâre nouă, prin care a recunoscut reclamantul vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 264 alin. (3), lit. b) Cod Penal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de trei ani, cu privarea dreptului de a conduce mijloace de transport pe un termen de trei ani. Totodată, aplicând prevederile art. 90 din Codul penal, instanța a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea în privința reclamantului, cu fixarea unui termen de probă de trei ani. Avocatul reclamantului a contestat cu recurs decizia Curții de Apel Chișinău. Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul reclamantului și a menținut decizia recurată. Ulterior, avocatul reclamantului a formulat un recurs în anulare împotriva deciziei Curții Supreme de Justiție și a deciziei Curții de Apel Chișinău, care a fost declarat inadmisibil de către Curtea Supremă de Justiție.

Invocând încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, reclamantul s-a plâns că procesul de judecată nu fusese echitabil, deoarece Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat fără a reaudia martorii.

Guvernul a susținut că reclamantul nu a solicitat audierea martorilor în fața Curții de Apel Chișinău. Prin urmare, el nu putea invoca acest argument în fața Curții. Mai mult, doi martori și-au schimbat adresa și, prin urmare, nu au putut fi citați.

Curtea a constatat că procurorul solicitase ca martorii acuzării să fie prezenți și audiați pe parcursul examinării cauzei în instanța de apel. Astfel, ea a reținut că nu era nevoie ca și reclamantul să solicite același lucru. În cele din urmă, Curtea nu a găsit nicio probă care să demonstreze că autoritățile depuseseră toate eforturile rezonabile pentru a asigura prezența martorilor respectivi la Curtea de Apel Chișinău.

Având în vedere circumstanțele cauzei și materialele dosarului, Curtea a considerat că aspectele care urmau a fi stabilite de către Curtea de Apel Chișinău la adoptarea sentinței de condamnare în privința acestuia și, astfel, la casarea sentinței de achitare emise de către prima instanță, nu puteau fi examinate în mod corespunzător, în cadrul unui proces echitabil, fără o evaluare directă a probelor prezentate de către martori și experți. În consecință, Curtea a concluzionat că a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului 3.000 de euro pentru prejudiciul moral.

Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova.