Curtea Europeană a Drepturilor Omului acondamnat în 16 noiembrie Bulgaria în cazul Vasil Vasilev pentru încălcarea art. 8 din CEDO pentru interceptarea ilegală a unei convorbiri telefonice dintre avocat și clientul său și a art. 6 din CEDO pentru desfășurarea nepublică a procesului pentru despăgubiri pretinse de la stat de către avocatul interceptat, scrie juridice.ro

Într-o cauză penală, inculpatul a fost interceptat. Avocatul acestuia a găsit la dosar și transcrierea unei convorbiri purtate de el cu clientul, folosite împotriva acestuia din urmă. El s-a plâns de violarea vieții private întrucât acea convorbire nu fusese distrusă, așa cum e prevăzut în legea bulgară. Se putea păstra numai dacă avocatul ar fi comis o infracțiune. În rest, Constituția bulgară prevede că secretizarea comunicărilor dintre avocați și clienți „este inviolabilă“. Instanța bulgară care judeca dosarul penal a admis această obiecție, considerând că materialele obținute ilegal trebuie ignorate, dar ele au rămas la dosar. Clientul a fost achitat.

Avocatul a introdus o acțiune pentru despăgubiri împotriva Parchetului și serviciul de interceptări al Poliției. Instanța a decis ca procesul să fie nepublic, pe motiv că era vorba de niște informații clasificate – convorbirile telefonice respective. Inclusiv hotărârea judecătorească a fost clasificată pe acest motiv și pronunțarea nu a avut loc în public. Pretențiile avocatului au fost respinse.

CtEDO a constatat că înregistrarea și transcrierea conversației cu clientul au adus atingere dreptului reclamantului cu privire la viața sa privată și la corespondența acestuia. Curtea menționează că, și în condițiile în care conținutul conversației dintre avocat și clientul său nu presupunea consultanță juridică, aceasta trebuie să beneficieze de o protecție consolidată. Sunt confidențiale inclusiv comunicările avocat-client chiar dacă nu au nimic în comun cu litigiul. Pentru că legea bulgară nu prevede distrugerea comunicărilor avocat-client interceptate accidental, CtEDO a constatat încălcarea art. 8 din CEDO.

Cu privire la procesul nepublic pentru obținerea de despăgubiri, CtEDO a reținut că atunci când o cauză se referă la o încălcare a unui drept fundamental de către stat, controlul procedurii din partea publicului este esențial pentru menținerea încrederii în statul de drept. Or, faptul că într-o cauză se utilizează materiale clasificate nu înseamnă automat că ședința de judecată trebuie să fie nepublică. Astfel, a existat și o încălcare a articolului 6 din CEDO – dreptul la o judecată în public.