Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat că membrii colegiilor din subordinea sa vor rămâne în funcții până va fi aleasă noua componență.

CSP susține că a analizat raportarea limitelor acțiunii în timp a mandatului curent al colegiilor din subordine la noile prevederi din Legea nr.3/2016  cu privire la Procuratură. Astfel, potrivit regulii generale, membrii colegiului sunt aleși pe o perioadă de patru ani, iar prin completările operate conform  Legii nr.145 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură, s-a consemnat expres că ”membrii aleși își exercită mandatul până la alegerea noilor membri”.

Raportat la situația de fapt, CSP reține că actualele componențe ale colegiilor din subordinea Consiliului au fost alese în anul 2016 și, respectiv, finalizarea mandatului de patru ani se circumscrie datei de 1.08.2020, astfel după cum rezultă din regula generală.

 Cu toate acestea CSP menționează că instituirea stării de urgență în sănătate publică a generat reguli de specialitate care restricționează posibilitatea convocării Adunării Generale a Procurorilor și, implicit, a desfășurării exercițiului de vot pentru alegerea membrilor din colegiile nominalizate. În consecință nu este posibilă constituirea componențelor noi pentru colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.

În aceste condiții, prin efectul art.83 alin.(6) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, în redacția completată, se extinde de drept durata mandatului actualelor componențe ale Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiului de disciplină și etică, care își vor exercita atribuțiile până la alegerea noilor membri.

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor asigură opinia publică și corpul de procurori că toate procedurile aferente alegerii noilor componențe ale colegiilor vor fi organizate în cel mai scurt timp de la revocarea interdicțiilor ce decurg din instituirea stării de urgență în sănătate publică.